Τα πεδία δράσης της ΓΣΕΒΕΕ

Θεσμική παρουσία

Θεσμική παρουσία

Συνδικαλιστική δράση
Διεθνείς σχέσεις
Κοινωνικός διάλογος
Συνεργασίες - δίκτυα
Κοινωνική δράση

Η τάση του αποσυνδικαλισμού παρατηρείται έντονα, ενώ παγκοσμιοποίηση, δημογραφικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές αλλαγές διαμορφώνουν σκληρότερα κ...

resource
resource
resource

Θεσμική παρουσία

resource

Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2022

05/12/2022
resource

Ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Αγροτοδιατροφικού τομέα με αειφορική παραγωγή και πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες

30/11/2022
resource

Κάντε τη Βελτίωση της Νομοθεσίας πιο Λειτουργική για τις ΜΜΕ!

29/11/2022
Πρόσφατο περιεχόμενο
Έργο που ξεχωρίζει

Νέα που ξεχωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα ❯