Τα πεδία δράσης της ΓΣΕΕΒΕ

Θεσμική παρουσία

Συνδικαλιστική δράση
Διεθνείς σχέσεις
Κοινωνικός διάλογος
Συνεργασίες - δίκτυα
Κοινωνική δράση

Η τάση του αποσυνδικαλισμού παρατηρείται έντονα, ενώ παγκοσμιοποίηση, δημογραφικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές αλλαγές διαμορφώνουν σκληρότερα και πιο αβέβαια οικονομικοκοινωνικά και εργασιακά περιβάλλοντα, αυξάνοντας την ανάγκη στήριξης του χώρου των μικρών επιχειρήσεων.

resource
resource
resource

Θεσμική παρουσία

resource
Κατάργηση ενδιάμεσων εκπτώσεων
29/07/2022
resource
Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στις επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης
28/07/2022
resource
Παρουσία του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ στην δεξίωση για την 48η Επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας
25/07/2022
Πρόσφατο περιεχόμενο
Έργο που ξεχωρίζει
Διαβάστε περισσότερα

Νέα που ξεχωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα ❯
Φίλτρα