Τα πεδία δράσης της ΓΣΕΒΕΕ

Θεσμική παρουσία

Θεσμική παρουσία

Συνδικαλιστική δράση
Διεθνείς σχέσεις
Κοινωνικός διάλογος
Συνεργασίες - δίκτυα
Κοινωνική δράση

Η τάση του αποσυνδικαλισμού παρατηρείται έντονα, ενώ παγκοσμιοποίηση, δημογραφικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές αλλαγές διαμορφώνουν σκληρότερα κ...

resource
resource
resource

Θεσμική παρουσία

resource

Ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του Αγροτοδιατροφικού τομέα με αειφορική παραγωγή και πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες

30/11/2022
resource

Κάντε τη Βελτίωση της Νομοθεσίας πιο Λειτουργική για τις ΜΜΕ!

29/11/2022
resource

Η εξωστρέφεια των πολύ μικρών επιχειρήσεων βασική προϋπόθεση για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας αλλά και βιωσιμότητας τους

25/11/2022
Πρόσφατο περιεχόμενο
Έργο που ξεχωρίζει

Νέα που ξεχωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα ❯