Κοινωνική πολιτική

Ισότητα
Μετανάστευση
Ανισότητες
Υγεία - πρόνοια

Σημαντικές μεγατάσεις, όπως οι δημογραφικές αλλαγές, η παγκοσμιοποίηση και η εμφάνιση νέων κρίσεων αυξάνουν την ανάγκη μετεξέλιξης των συστημάτων πρόν...

resource
resource
resource

Κοινωνική πολιτική

Ισότητα
Μετανάστευση
Ανισότητες
Υγεία - πρόνοια
resource

Ετήσια Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ : «Εισόδημα – Δαπάνες διαβίωσης Νοικοκυριών 2023»

24/01/2024
resource

Με κατανόηση και διάθεση συνεργασίας η συνάντηση Μιχαηλίδου-Καββαθά

22/01/2024
resource

ΓΣΕΒΕΕ: Θεσμοθέτηση αντικινήτρων κυρίως μέσα από την φορολόγηση των εφάπαξ παροχών στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

12/12/2023

Ποιος είναι ο προβληματισμός

Η ζήτηση για κοινωνικές υπηρεσίες παρουσιάζει έντονη αύξηση για δημογραφικούς, οικονομικούς, τεχνολογικούς και πολιτικούς λόγους, με τη φτώχεια, την ανεργία και την ανισότητα να έχουν οξυνθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παροχή τους, ωστόσο, έχει περιοριστεί για οικονομικούς και πολιτικούς λόγους, καθιστώντας το μέλλον του κοινωνικού κράτους αβέβαιο και οδηγώντας την κοινωνική πολιτική σε αυξανόμενη κρίση. Η ανάγκη για επείγοντα μέτρα και οι βαθιές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές κοινωνίες ως αποτέλεσμα τόσο της προσφυγικής κρίσης, όσο και των πλέον πρόσφατων κρίσεων, όπως της υγειονομικής λόγω της πανδημίας της COVID-19 αλλά και της ενεργειακής, απέδειξαν τις αδυναμίες και τα κενά στα συστήματα κοινωνικής προστασίας και ένταξης.

Η παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ

Η ΓΣΕΒΕΕ, αντιλαμβανόμενη τη σημασία και την ένταση με την οποία τίθενται τα ζητήματα που αφορούν στην κοινωνική πολιτική, επιδιώκει την ουσιαστική και επιστημονικά τεκμηριωμένη συμμετοχή της στον κοινωνικό διάλογο, επικεντρώνοντας στους παρακάτω βασικούς άξονες.

icon
Προώθηση της ισότητας και καταπολέμηση γενικότερα των διακρίσεων

Με συμμετοχή σε οργανωμένες δράσεις και παρεμβάσεις και διατύπωση προτάσεων σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην έμφυλη ισότητα, στην ισότιμη μεταχείριση ΑμεΑ, όπως το επίδομα μητρότητας των αυτοαπασχολουμένων, ηεξισορρόπηση εργασιακής και οικογενειακής ζωής στις επιχειρήσεις,η ανάδειξη του ζητήματος της «άτυπης φροντίδας»,η αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος,η καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, ζητήματα προσβασιμότητας και εύλογων προσαρμογών, σε συνεργασία τόσο με κρατικούς φορείς και επιτροπές ισότηταςγια την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στην εργασίαόσο και με σχετικούς φορείς από την κοινωνία των πολιτών.

Παρακολούθηση / μελέτη του μεταναστευτικού / προσφυγικού ζητήματος

Με συμμετοχή σε δράσεις για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη του μεταναστευτικού/προσφυγικού πληθυσμού, την αύξηση της συμμετοχής του στο πεδίο της διά βίου μάθησης και κατάρτισης, καθώς και την πληροφόρηση/ευαισθητοποίηση του εργοδοτικού κόσμου για το ζήτημα, σε συνεργασία με κρατικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του μεταναστευτικού/προσφυγικού φαινομένου.

Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας / Πρόνοιας 

Διατυπώνοντας προτάσεις σχετικά με υπηρεσίες υγείας που θα εξασφαλίζουν αυξημένη ανταποδοτικότητα φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αναβαθμισμένο και αξιόπιστο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μείωση των ιδιωτικών δαπανών υγείας - περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επαγγελματιών στην οικονομία.

Διαβάστε σε αυτή την κατηγορία:

Φίλτρα

Θέμα

Όλα
Ισότητα
Μετανάστευση
Ανισότητες
Υγεία - πρόνοια

Τύπος Περιεχομένου

Όλα
Δελτία Τύπου
Δημοσιεύσεις
Βίντεο
Podcast
Νέα Ανακοινώσεις
Γεγονότα
resource
resource
resource
resource
Νέα Ανακοινώσεις

11/12/2023

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Κοινωνική πολιτική

resource
Νέα Ανακοινώσεις

30/11/2023

Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων γίνεται 6!

Κοινωνική πολιτική

resource
resource
Νέα Ανακοινώσεις

10/11/2023

3ο Ενημερωτικό Δελτίο ioreSME

Κοινωνική πολιτική

resource
resource
resource
resource