H Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) είναι τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών και αποτελεί έναν από τους βασικούς εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Εκπροσωπεί μέσα από τη συμμετοχή της στο δημόσιο διάλογο την επιχειρηματικότητα μικρής κλίμακας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος μέσα στο οποίο οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους.

Ποια είναι η ΓΣΕΒΕΕ

Η ΓΣΕΒΕΕ ιδρύεται το 1919 με σκοπό την υπεράσπιση, προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων της Ελλάδας. Αποτελεί έναν από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους που λαμβάνουν μέρος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ) συμμετέχοντας με την ιδιότητα αυτή στον κοινωνικό διάλογο.

περισσότερα από

100 χρόνια

140.000

εγγεγραμμένοι επιχειρηματίες

Παραμένει, για περισσότερα από 100 χρόνια, η εργοδοτική οργάνωση με το μεγαλύτερο εύρος εκπροσώπησης με μέλη της 57 τοπικές και 30 κλαδικές Ομοσπονδίες, στις οποίες συμμετέχουν 1.100 πρωτοβάθμια Σωματεία και περίπου 140.000 εγγεγραμμένοι επιχειρηματίες. Δεκάδες ειδικότητες και επαγγέλματα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, όπως τα επαγγέλματα της κατασκευής-οικοδομής, του επισιτισμού, της επισκευής οχημάτων, της παροχής υπηρεσιών κ.ο.κ., εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΒΕΕ.

Η διαχρονική παρουσία της ΓΣΕΒΕΕ και ο πρωταγωνιστικός της ρόλος στις συλλογικές διεκδικήσεις και στα φόρα κοινωνικού διαλόγου συμβάλλουν στην προσπάθεια για μακρόχρονη και σταθερή ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων και συνακόλουθα στην ενίσχυση κοινωνικής συνοχής επιτυγχάνοντας τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος οικονομικής δημοκρατίας.

Βιώσιμη ανάπτυξη, οικονομική δημοκρατία και κοινωνική συνοχή με τις μικρές επιχειρήσεις στο προσκήνιο

Στη δύναμη της υπάγονται:

O θεσμικός ρόλος της ΓΣΕΒΕΕ

Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει στον δημόσιο διάλογο εκπροσωπώντας τις μικρές επιχειρήσεις επιδιώκοντας την αύξηση της απασχόλησης, την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, την ισότητα ευκαιριών και τη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για τους σκοπούς αυτούς:

role

1

Λαμβάνει μέρος ως ένας από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ) στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

2

Προωθεί τις θέσεις της για καίρια ζητήματα της επικαιρότητας και γνωμοδοτεί για νόμους, εγκυκλίους και διατάγματα μέσω του αναγνωρισμένου και υψηλού επιπέδου επιστημονικού έργου που υλοποιεί

3

Συμμετέχει ενεργά με εκπροσώπους της σε σημαντικές επιτροπές, φορείς και οργανισμούς όπως ο ΟΑΕΔ, ο Μηχανισμός Καθορισμού Κατώτατου Μισθού, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

4

Παράλληλα, αναπτύσσει και ενισχύει το συνεταιριστικό, συνδικαλιστικό και συλλογικό πνεύμα διαμορφώνοντας με τη δράση της έναν κοινωνικό χώρο αλληλεγγύης, συνεργατικότητας, δημοκρατικότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας των ανθρώπων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας

Ποιες είναι οι προκλήσεις

blockblockblockblockblockblockblockblockblockblockblockblockblockblockblockblockblockblockblockblockblockblockblockblockblockblock

Ο έντονος και ταχύτατος μετασχηματισμός επαγγελμάτων και κλάδων, λόγω σειράς παραγόντων -όπως π.χ. ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη, η ανάδυση νέων δεξιοτήτων, οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και η αύξηση του ανταγωνισμού σε μια πλήρως παγκοσμιοποιημένη αγορά, η οποία ολιγοπωλείται από την κυριαρχία των λίγων μεγάλων επιχειρήσεων-, αυξάνει τη σημασία της συλλογικής δράσης και των συνεργειών για τις ΜμΕ.

Η ΓΣΕΒΕΕ διαθέτει την αρμοδιότητα, την εμπειρία, τα εργαλεία και τη βούληση που θα της επιτρέψουν να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες διατηρώντας παράλληλα και το όραμά της, που δεν είναι άλλο από την ανάδειξη του ρόλου των μικρών επαγγελματο-βιοτεχνικών και εμπορικών επιχειρήσεων ως καθοριστικού και δυναμικού συντελεστή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας

Χρονολόγιο

1919
Ίδρυση της Ένωσης Συντεχνιών και Σωματείων Εργοδοτών της Ελλάδος

Ιδρύεται η Ένωση Συντεχνιών και Σωματείων Εργοδοτών της Ελλάδος με πρώτο πρόεδρο τον Αλέξανδρο Ζαμίχα.

1927
Η πρώτη μεγάλη απεργία

Γίνεται η πρώτη μεγάλη απεργία των επαγγελματοβιοτεχνών και μάλιστα με νεκρούς τους Γεώργιο Γεράλδη, Μιχάλη Κόντο και Κόδρο Μπενούκα.

1934
Ίδρυση του ΤΕΒΕ

Με τον Νόμο 6364, τον Οκτώβριο του 1934, ιδρύεται το ΤΕΒΕ.

1936
Η πρώτη γυναίκα συνδικαλίστρια

Τον Μάρτιο του 1936 εκλέγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα πρόεδρος γυναίκα στον Σύλλογο Ζαχαροπλαστών Αθήνα

1941-1944
Κατοχή

Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής της χώρας, η ΓΣΕΒΕΕ αδρανοποιείται.

1946
Η πρώτη γυναίκα στο Δ.Σ. της ΓΣΕΒΕΕ

Η Αγλαΐα Παπαοικονόμου εκλέγεται η πρώτη γυναίκα στο Δ.Σ. της ΓΣΕΒΕΕ.

Διοικητικές υπηρεσίες

Γραφείο Προέδρου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα- Πρωτόκολλο
Γραμματεία - Τηλεφωνικό κέντρο
Νομική υπηρεσία
Διεθνείς σχέσεις
Επικοινωνία - Γραφείο Τύπου
Λογιστήριο
Μητρώο

Λιόλιου Ελένη

tel

210 3800646, 210 3816600 εσ. 605

fax

210 3800649

email

president@gsevee.gr lioliou@gsevee.gr

Μαραθοκαμπίτη Ελένη

tel

210 3800646 210 3816600 εσ.603

email

maratho@gsevee.gr