Θεσμική παρουσία

Συνδικαλιστική δράση
Διεθνείς σχέσεις
Κοινωνικός διάλογος
Συνεργασίες - δίκτυα
Κοινωνική δράση

Η τάση του αποσυνδικαλισμού παρατηρείται έντονα, ενώ παγκοσμιοποίηση, δημογραφικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές αλλαγές διαμορφώνουν σκληρότερα κ...

resource
resource
resource

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

Ψηφιακή αλλαγή
Χρηματοδότηση
Φορολογικό
Πράσινη μετάβαση
Κλάδοι & επαγγέλματα
Ειδικά θέματα Μμε
Αδειοδότηση

Οι σημαντικές μεταβολές του μακροοικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος και οι δυναμικές αλλαγές σε επίπεδο τεχνολογικών εξελίξεων, ψηφιακής κα...

resource
Δελτία Τύπου

15/07/2024

Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

10/07/2024

Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης 2023 του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource

Εργασία

Ασφάλεια & υγιεινή
Πολιτικές απασχόλησης
Ασφαλιστικό
Εργασιακές σχέσεις

Οι εργασιακές σχέσεις και το σύστημα κοινωνική ασφάλισης αποτελούν βασικά συστατικά του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και ως εκ τούτου βρίσ...

resource
resource
resource
Δελτία Τύπου

29/03/2024

Αύξηση κατώτατου μισθού

Εργασία

Κοινωνική πολιτική

Ισότητα
Μετανάστευση
Ανισότητες
Υγεία - πρόνοια

Σημαντικές μεγατάσεις, όπως οι δημογραφικές αλλαγές, η παγκοσμιοποίηση και η εμφάνιση νέων κρίσεων αυξάνουν την ανάγκη μετεξέλιξης των συστημάτων πρόν...

resource
Νέα Ανακοινώσεις

20/02/2024

Πόλεις και Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Κοινωνική πολιτική

resource
Νέα Ανακοινώσεις

08/02/2024

REPowerEU - Εθνικά Σχέδια Ενέργειας και Κλίματος

Κοινωνική πολιτική

resource
Νέα Ανακοινώσεις

31/01/2024

Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Κοινωνική πολιτική

Κατάρτιση & δεξιότητες

Εκπαιδευτικό σύστημα
Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας
Εκπαίδευση και κατάρτιση ενήλικων
Δεξιότητες

Oι μεγάλοι μετασχηματισμοί - 4η Βιομηχανική Επανάσταση, ενεργειακή κρίση, ένταση διεθνούς ανταγωνισμού - επηρεάζουν δραματικά τον κόσμο της εργασίας κ...

resource

Θεσμική παρουσία

Συνδικαλιστική δράση
Διεθνείς σχέσεις
Κοινωνικός διάλογος
+2
resource

Παγκόσμια Ημέρα ΜΜΕ: Οι ΜΜΕ ζητούν επιχειρηματικό κανονιστικό πλαίσιο

27/06/2024
resource

Μνημόνιο Συνεργασίας ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ με το Επιμελητήριο Σερρών

19/06/2024
resource

Συνάντηση του Γεν. Γραμματέα της ΓΣΕΒΕΕ με εκπροσώπους της ΠΟΕΒΥ

07/06/2024

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

Ψηφιακή αλλαγή
Χρηματοδότηση
Φορολογικό
+4
resource

Παράταση υποβολής φορολογικών δηλώσεων

15/07/2024
resource

Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης 2023 του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

10/07/2024
resource

Επιστολή διαμαρτυρίας ΓΣΕΒΕΕ προς Υπουργεία Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που αφορά συμπληρωματικούς λογαριασμούς ενέργειας

10/07/2024

Εργασία

Ασφάλεια & υγιεινή
Πολιτικές απασχόλησης
Ασφαλιστικό
Εργασιακές σχέσεις
resource

Αναγκαία η παράταση στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, έως το τέλος του έτους, επισημαίνει η ΓΣΕΒΕΕ

25/06/2024
resource

Μήνυμα ΓΣΕΒΕΕ για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς

29/04/2024
resource

Αύξηση κατώτατου μισθού

Κοινωνική πολιτική

Ισότητα
Μετανάστευση
Ανισότητες
Υγεία - πρόνοια
resource

Πόλεις και Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

20/02/2024
resource

REPowerEU - Εθνικά Σχέδια Ενέργειας και Κλίματος

08/02/2024
resource

Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

31/01/2024

Κατάρτιση & δεξιότητες

Εκπαιδευτικό σύστημα
Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας
Εκπαίδευση και κατάρτιση ενήλικων
Δεξιότητες
resource

Αναγκαίες οι άμεσες και τολμηρές διορθωτικές παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας στην συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση

22/03/2024