Θεσμική παρουσία

Συνδικαλιστική δράση
Διεθνείς σχέσεις
Κοινωνικός διάλογος
Συνεργασίες - δίκτυα
Κοινωνική δράση

Η τάση του αποσυνδικαλισμού παρατηρείται έντονα, ενώ παγκοσμιοποίηση, δημογραφικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές αλλαγές διαμορφώνουν σκληρότερα κ...

resource
resource
Δελτία Τύπου

25/09/2023

Ματωμένη Πέμπτη 10 Μαρτίου 1927

Θεσμική παρουσία

resource

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

Ψηφιακή αλλαγή
Χρηματοδότηση
Φορολογικό
Πράσινη μετάβαση
Κλάδοι & επαγγέλματα
Ειδικά θέματα Μμε
Αδειοδότηση

Οι σημαντικές μεταβολές του μακροοικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος και οι δυναμικές αλλαγές σε επίπεδο τεχνολογικών εξελίξεων, ψηφιακής κα...

resource
resource
resource

Εργασία

Ασφάλεια & υγιεινή
Πολιτικές απασχόλησης
Ασφαλιστικό
Εργασιακές σχέσεις

Οι εργασιακές σχέσεις και το σύστημα κοινωνική ασφάλισης αποτελούν βασικά συστατικά του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και ως εκ τούτου βρίσ...

resource

Κοινωνική πολιτική

Ισότητα
Μετανάστευση
Ανισότητες
Υγεία - πρόνοια

Σημαντικές μεγατάσεις, όπως οι δημογραφικές αλλαγές, η παγκοσμιοποίηση και η εμφάνιση νέων κρίσεων αυξάνουν την ανάγκη μετεξέλιξης των συστημάτων πρόν...

resource
resource
resource

Κατάρτιση & δεξιότητες

Εκπαιδευτικό σύστημα
Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας
Εκπαίδευση και κατάρτιση ενήλικων
Δεξιότητες

Oι μεγάλοι μετασχηματισμοί - 4η Βιομηχανική Επανάσταση, ενεργειακή κρίση, ένταση διεθνούς ανταγωνισμού - επηρεάζουν δραματικά τον κόσμο της εργασίας κ...

resource
resource
resource

Θεσμική παρουσία

Συνδικαλιστική δράση
Διεθνείς σχέσεις
Κοινωνικός διάλογος
+2
resource

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Συνέδριου που διοργάνωσαν η ΓΣΕΒΕΕ και το ΕΑΑ

26/09/2023
resource

Ματωμένη Πέμπτη 10 Μαρτίου 1927

25/09/2023
resource

«Ο ρόλος των μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ελληνική Οικονομία»

23/09/2023

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

Ψηφιακή αλλαγή
Χρηματοδότηση
Φορολογικό
+4
resource

1ο Forum Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη Στερεά Ελλάδα από το Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος και το Επιμελητήριο Φθιώτιδας

29/09/2023
resource

Το απόλυτο σημείο συνάντησης στην Ελλάδα για τον κόσμο της ηλεκτρολογίας επιστρέφει και πάλι το 2024!

22/09/2023
resource

Με τη στήριξη φορέων και αγοράς η 1η έκθεση INDUSTRY.TEC για το βιομηχανικό εξοπλισμό!

20/09/2023

Εργασία

Ασφάλεια & υγιεινή
Πολιτικές απασχόλησης
Ασφαλιστικό
Εργασιακές σχέσεις
resource

Η ΓΣΕΒΕΕ υποστηρίζει σταθερά δράσεις καταπολέμησης όλων των μορφών παρενόχλησης και βίας στους χώρους εργασίας

13/07/2023

Κοινωνική πολιτική

Ισότητα
Μετανάστευση
Ανισότητες
Υγεία - πρόνοια
resource

Ταχείες διαδικασίες ,  γενναία μέτρα στήριξης και όχι γραφειοκρατία απαιτεί η επόμενη ημέρα των καταστροφών στη Θεσσαλία

13/09/2023
resource

Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων: Δικαίωμα όλων οι εύχρηστες και προσιτές βασικές υπηρεσίες

31/08/2023
resource

Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων – δέσμευση σε κοινούς κοινωνικούς στόχους

07/07/2023

Κατάρτιση & δεξιότητες

Εκπαιδευτικό σύστημα
Εκπαίδευση στο χώρο εργασίας
Εκπαίδευση και κατάρτιση ενήλικων
Δεξιότητες
resource

Συμμετοχή της ΓΣΕΒΕΕ στη Συνάντηση Εργασίας του Υπουργού Εργασίας με τους παραγωγικούς φορείς για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης

26/07/2023
resource

Σύμφωνο Δεξιοτήτων – 2 εκατ. άνθρωποι επωφελήθηκαν πέρυσι από δραστηριότητες αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης

13/07/2023
resource

Οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού ο πιο κρίσιμος παράγοντας δυναμισμού και θετικών προοπτικών της οικονομίας και της κοινωνίας

13/06/2023