Εξαμηνιαίες έρευνες

Οι εξαμηνιαίες έρευνες πραγματοποιούνται αδιάλειπτα από το 2009 μέχρι και σήμερα, καταγράφοντας τις τάσεις του οικονομικού κλίματος και παρακολουθώντας τους βασικούς δείκτες λειτουργίας των μικρών επιχειρήσεων, επιχειρώντας παράλληλα οικονομική πρόβλεψη για το μέλλον. Πέραν από το κομμάτι της οριζόντιας πληροφόρησης για θέματα που αφορούν επιχειρηματίες και εργαζομένους, η εκάστοτε έρευνα παρέχει επιστημονικά δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και άλλους σχετικούς φορείς χάραξης πολιτικής. Μέσω της προβλεπτικής τους ικανότητας, οι έρευνες αποτελούν σημείο αναφοράς για την αποτύπωση και πρόβλεψη του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, ενώ χρησιμεύουν στην κατασκευή των δεικτών του ευρωπαϊκού οικονομικού κλίματος.

resource
Δημοσιεύσεις

06/09/2023

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δημοσιεύσεις

01/09/2022

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

09/06/2022

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
resource
resource
resource
resource
resource
resource
resource
resource
resource
resource
resource