Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

Ψηφιακή αλλαγή
Χρηματοδότηση
Φορολογικό
Πράσινη μετάβαση
Κλάδοι & επαγγέλματα
Ειδικά θέματα Μμε
Αδειοδότηση

Οι σημαντικές μεταβολές του μακροοικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος και οι δυναμικές αλλαγές σε επίπεδο τεχνολογικών εξελίξεων, ψηφιακής κα...

resource
Νέα Ανακοινώσεις

16/03/2023

Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο ΜΜΕ SMEunited

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

21/02/2023

Εκδήλωση με θέμα « Αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών 2023 – Λύση ή Πρόβλημα;»

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Βίντεο

28/12/2022

Η κίνηση στην εορταστική αγορά

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

Ψηφιακή αλλαγή
Χρηματοδότηση
Φορολογικό
+4
resource

Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο ΜΜΕ SMEunited

16/03/2023
resource

Εκδήλωση με θέμα « Αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών 2023 – Λύση ή Πρόβλημα;»

21/02/2023
resource

Η κίνηση στην εορταστική αγορά

28/12/2022

Ποιος είναι ο προβληματισμός

Οι επιχειρήσεις λειτουργούν και αναπτύσσονται σε ένα οικονομικό και παραγωγικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές σε θεσμικό, επιχειρηματικό, χρηματοδοτικό και τεχνολογικό επίπεδο. Ιδιαίτερα οι μικρές επιχειρήσεις, συχνά, δε διαθέτουν τις ικανότητες έγκαιρης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης, κατανόησης και παρακολούθησης των ευρύτερων οικονομικών, θεσμικών και παραγωγικών αλλαγών. Επιπλέον, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρών επιχειρήσεων επιτάσσουν τον σχεδιασμό εξειδικευμένων μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση επιμέρους αναγκών και την υποστήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων παρακολούθησης του οικονομικού και παραγωγικού περιβάλλοντος και η διάχυση τεκμηριωμένης γνώσης και πληροφόρησης προς τις μικρές επιχειρήσεις συνιστά βασικό εργαλείο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και σχεδιασμού εξειδικευμένων παρεμβάσεων και μέτρων πολιτικής.

Η παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ

Η ΓΣΕΒΕΕ κατανοώντας τη σημασία συστηματικής και ολοκληρωμένης κατανόησης του οικονομικού, παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος αναπτύσσει εργαλεία ανάλυσης και διάχυσης τεκμηριωμένης γνώσης, ενώ συμβάλλει στον σχεδιασμό εξειδικευμένων μέτρων πολιτικής μέσα από την εκπόνηση τεκμηριωμένων προτάσεων. Η βασική στόχευση του ενδιαφέροντος επικεντρώνεται στους παρακάτω βασικούς άξονες.

icon
Φορολογικό

παρακολούθηση του μακρο-οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα από την πραγματοποίηση δομημένων πρωτογενών ερευνών με βάση προσδιορισμένους δείκτες οικονομικού κλίματος σε διαχρονική βάση, καθώς και μέσω της συστηματικής ανάλυσης των μακρο-οικονομικών τάσεων και διακυμάνσεων, όπως σχετίζονται με θέματα επιχειρηματικότητας, φορολογικής πολιτικής, ανταγωνισμού κ.ο.κ.

Δράσεις χρηματοδότησης

Παρακολούθηση δράσεων χρηματοδότησης, διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και εντοπισμός αναγκαίων βελτιώσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης.

Αδειοδότηση

Συστηματική παρακολούθηση νομοθετικού έργου και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με σκοπό την εκπόνηση και κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων στους αρμόδιους κρατικούς φορείς σχετικά με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, νέα νομοθετήματα, θέματα αδειοδότησης κ.ά.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Προσδιορισμός και παρακολούθηση τάσεων για την προσαρμογή μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων στο πεδίο υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και ενσωμάτωσης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Πράσινη μετάβαση

Παρακολούθηση αλλαγών που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση των μικρών επιχειρήσεων, εστιάζοντας στις διαστάσεις της κλιματικής αλλαγής, τουενεργειακού μετασχηματισμού, της πράσινης και της κυκλικής οικονομίας.

Κλάδοι και επαγγέλματα

Συστηματική παρακολούθηση εξειδικευμένων μεταβολών σε επίπεδο κλάδων και επαγγελμάτων και διάχυση τεκμηριωμένης πληροφόρησης προς τις μικρές επιχειρήσεις μέσα από την εκπόνηση μελετών σε ειδικά θεματικά πεδία και τομείς ενδιαφέροντος (π.χ. μεταποίηση, αγροδιατροφή, τεχνικά επαγγέλματα, ενεργειακή αποδοτικότητα, δημιουργική οικονομία-χειροτεχνία κ.ο.κ.) 

Ειδικά θέματα

Ανάδειξη και προώθηση ειδικών θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όπως η πραγματοποίηση μελετών σε σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα και η επιχειρησιακή υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων και παραγωγικών οικοσυστημάτων.   

Διαβάστε σε αυτή την κατηγορία:

Φίλτρα

Θέμα

Όλα
Ψηφιακή αλλαγή
Χρηματοδότηση
Φορολογικό
Πράσινη μετάβαση
Κλάδοι & επαγγέλματα
Ειδικά θέματα Μμε
Αδειοδότηση

Τύπος Περιεχομένου

Όλα
Δελτία Τύπου
Δημοσιεύσεις
Βίντεο
Podcast
Νέα Ανακοινώσεις
Γεγονότα
resource
Νέα Ανακοινώσεις

16/03/2023

Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο ΜΜΕ SMEunited

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

21/02/2023

Εκδήλωση με θέμα « Αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών 2023 – Λύση ή Πρόβλημα;»

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Βίντεο

28/12/2022

Η κίνηση στην εορταστική αγορά

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δημοσιεύσεις

27/12/2022

Χωρίς την ραχοκοκαλιά της δεν υπάρχει ελληνική οικονομία

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

22/12/2022

Συγκριτικό πλεονέκτημα η αγροδιατροφή στις τοπικές οικονομίες

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Βίντεο

20/12/2022

Η Ετήσια Έκθεση 2022 του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
Δημοσιεύσεις

06/12/2022

"Ψηφιακος μετασχηματισμός - Στον δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον των ΜμΕ"

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Γεγονότα

05/12/2022

Παρουσίαση Ετήσιας Έκθεσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2022

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Νέα Ανακοινώσεις

29/11/2022

Κάντε τη Βελτίωση της Νομοθεσίας πιο Λειτουργική για τις ΜΜΕ!

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
resource
Νέα Ανακοινώσεις

02/11/2022

Κοινή Ανακοίνωση ΕΣΕΕ – ΓΣΕΒΕΕ για την Κυριακή 6 Νοεμβρίου

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Βίντεο

31/10/2022

Πρεμιέρα για το καλάθι του νοικοκυριού στις 2 Νοεμβρίου

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Γεγονότα

21/10/2022

InnoDays 2022

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

19/10/2022

Την αναστολή ισχύος των προστίμων e-send ζητά η ΓΣΕΒΕΕ

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

18/10/2022

Εξορθολογισμό των προστίμων που αφορούν το ΓΕΜΗ ζητά η ΓΣΕΒΕΕ

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δημοσιεύσεις

06/10/2022

Εγκατέλειψε τους μικρομεσαίους η Κυβέρνηση

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
Βίντεο

15/09/2022

#gseveeDialogues24: Ανάλυση της πρόσφατης έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
Δημοσιεύσεις

10/09/2022

Ο δύσκολος χειμώνας των μικρομεσαίων

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δημοσιεύσεις

01/09/2022

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δημοσιεύσεις

01/09/2022

Σε παγίδα χρέους η εστίαση

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δημοσιεύσεις

24/08/2022

Ρεκόρ στην αισχροκέρδεια του ρεύματος

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

29/07/2022

Κατάργηση ενδιάμεσων εκπτώσεων

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δημοσιεύσεις

28/07/2022

Αγκάθι το κόστος χρηματοδότησης για τους μικρομεσαίους

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource