Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

Ψηφιακή αλλαγή
Χρηματοδότηση
Φορολογικό
Πράσινη μετάβαση
Κλάδοι & επαγγέλματα
Ειδικά θέματα Μμε
Αδειοδότηση

Οι σημαντικές μεταβολές του μακροοικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος και οι δυναμικές αλλαγές σε επίπεδο τεχνολογικών εξελίξεων, ψηφιακής κα...

resource
Νέα Ανακοινώσεις

29/11/2022

Κάντε τη Βελτίωση της Νομοθεσίας πιο Λειτουργική για τις ΜΜΕ!

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

Ψηφιακή αλλαγή
Χρηματοδότηση
Φορολογικό
+4
resource

Κάντε τη Βελτίωση της Νομοθεσίας πιο Λειτουργική για τις ΜΜΕ!

29/11/2022
resource

Κοινό Δελτίο Τύπου ΣΕΠΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΒΕΑ, ΕΒΕΠ, Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ, ΕΕΑ, ΕΣΕΕ, ΕΣΥΝΕ Αθηνών, ΣΕΛΠΕ

22/11/2022
resource

Όχι στον αποκλεισμό των μικρών επιχειρήσεων από τις δράσεις του ΕΣΠΑ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

16/11/2022

Ποιος είναι ο προβληματισμός

Οι επιχειρήσεις λειτουργούν και αναπτύσσονται σε ένα οικονομικό και παραγωγικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές σε θεσμικό, επιχειρηματικό, χρηματοδοτικό και τεχνολογικό επίπεδο. Ιδιαίτερα οι μικρές επιχειρήσεις, συχνά, δε διαθέτουν τις ικανότητες έγκαιρης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης, κατανόησης και παρακολούθησης των ευρύτερων οικονομικών, θεσμικών και παραγωγικών αλλαγών. Επιπλέον, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρών επιχειρήσεων επιτάσσουν τον σχεδιασμό εξειδικευμένων μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση επιμέρους αναγκών και την υποστήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων παρακολούθησης του οικονομικού και παραγωγικού περιβάλλοντος και η διάχυση τεκμηριωμένης γνώσης και πληροφόρησης προς τις μικρές επιχειρήσεις συνιστά βασικό εργαλείο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και σχεδιασμού εξειδικευμένων παρεμβάσεων και μέτρων πολιτικής.

Η παρέμβαση της ΓΣΕΒΕΕ

Η ΓΣΕΒΕΕ κατανοώντας τη σημασία συστηματικής και ολοκληρωμένης κατανόησης του οικονομικού, παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος αναπτύσσει εργαλεία ανάλυσης και διάχυσης τεκμηριωμένης γνώσης, ενώ συμβάλλει στον σχεδιασμό εξειδικευμένων μέτρων πολιτικής μέσα από την εκπόνηση τεκμηριωμένων προτάσεων. Η βασική στόχευση του ενδιαφέροντος επικεντρώνεται στους παρακάτω βασικούς άξονες.

icon
Φορολογικό

παρακολούθηση του μακρο-οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα από την πραγματοποίηση δομημένων πρωτογενών ερευνών με βάση προσδιορισμένους δείκτες οικονομικού κλίματος σε διαχρονική βάση, καθώς και μέσω της συστηματικής ανάλυσης των μακρο-οικονομικών τάσεων και διακυμάνσεων, όπως σχετίζονται με θέματα επιχειρηματικότητας, φορολογικής πολιτικής, ανταγωνισμού κ.ο.κ.

Δράσεις χρηματοδότησης

Παρακολούθηση δράσεων χρηματοδότησης, διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων και εντοπισμός αναγκαίων βελτιώσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης.

Αδειοδότηση

Συστηματική παρακολούθηση νομοθετικού έργου και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με σκοπό την εκπόνηση και κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων στους αρμόδιους κρατικούς φορείς σχετικά με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, νέα νομοθετήματα, θέματα αδειοδότησης κ.ά.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Προσδιορισμός και παρακολούθηση τάσεων για την προσαρμογή μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματικών δραστηριοτήτων στο πεδίο υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και ενσωμάτωσης δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Πράσινη μετάβαση

Παρακολούθηση αλλαγών που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση των μικρών επιχειρήσεων, εστιάζοντας στις διαστάσεις της κλιματικής αλλαγής, τουενεργειακού μετασχηματισμού, της πράσινης και της κυκλικής οικονομίας.

Κλάδοι και επαγγέλματα

Συστηματική παρακολούθηση εξειδικευμένων μεταβολών σε επίπεδο κλάδων και επαγγελμάτων και διάχυση τεκμηριωμένης πληροφόρησης προς τις μικρές επιχειρήσεις μέσα από την εκπόνηση μελετών σε ειδικά θεματικά πεδία και τομείς ενδιαφέροντος (π.χ. μεταποίηση, αγροδιατροφή, τεχνικά επαγγέλματα, ενεργειακή αποδοτικότητα, δημιουργική οικονομία-χειροτεχνία κ.ο.κ.) 

Ειδικά θέματα

Ανάδειξη και προώθηση ειδικών θεμάτων που αφορούν την ανάπτυξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, όπως η πραγματοποίηση μελετών σε σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα και η επιχειρησιακή υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων και παραγωγικών οικοσυστημάτων.   

Διαβάστε σε αυτή την κατηγορία:

Φίλτρα

Θέμα

Όλα
Ψηφιακή αλλαγή
Χρηματοδότηση
Φορολογικό
Πράσινη μετάβαση
Κλάδοι & επαγγέλματα
Ειδικά θέματα Μμε
Αδειοδότηση

Τύπος Περιεχομένου

Όλα
Δελτία Τύπου
Δημοσιεύσεις
Βίντεο
Podcast
Νέα Ανακοινώσεις
Γεγονότα
resource
Νέα Ανακοινώσεις

29/11/2022

Κάντε τη Βελτίωση της Νομοθεσίας πιο Λειτουργική για τις ΜΜΕ!

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
resource
Νέα Ανακοινώσεις

02/11/2022

Κοινή Ανακοίνωση ΕΣΕΕ – ΓΣΕΒΕΕ για την Κυριακή 6 Νοεμβρίου

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Βίντεο

31/10/2022

Πρεμιέρα για το καλάθι του νοικοκυριού στις 2 Νοεμβρίου

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Γεγονότα

21/10/2022

InnoDays 2022

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

19/10/2022

Την αναστολή ισχύος των προστίμων e-send ζητά η ΓΣΕΒΕΕ

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

18/10/2022

Εξορθολογισμό των προστίμων που αφορούν το ΓΕΜΗ ζητά η ΓΣΕΒΕΕ

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δημοσιεύσεις

06/10/2022

Εγκατέλειψε τους μικρομεσαίους η Κυβέρνηση

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
Βίντεο

15/09/2022

#gseveeDialogues24: Ανάλυση της πρόσφατης έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
Δημοσιεύσεις

10/09/2022

Ο δύσκολος χειμώνας των μικρομεσαίων

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δημοσιεύσεις

01/09/2022

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δημοσιεύσεις

01/09/2022

Σε παγίδα χρέους η εστίαση

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δημοσιεύσεις

24/08/2022

Ρεκόρ στην αισχροκέρδεια του ρεύματος

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

29/07/2022

Κατάργηση ενδιάμεσων εκπτώσεων

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δημοσιεύσεις

28/07/2022

Αγκάθι το κόστος χρηματοδότησης για τους μικρομεσαίους

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
resource
Δελτία Τύπου

21/07/2022

Η ΓΣΕΒΕΕ "σύμμαχος" στην ανάδειξη των προϊόντων της Κορινθιακής γης

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

18/07/2022

Αναγκαία η παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

12/07/2022

Άμεση λύση στο πρόβλημα των επιστρεπτέων προκαταβολών ζητά η ΓΣΕΒΕΕ

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
Δελτία Τύπου

09/06/2022

Έρευνα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Εξαμηνιαία αποτύπωση οικονομικού κλίματος

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
resource
resource
Δελτία Τύπου

25/05/2022

Άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ζητά η ΓΣΕΒΕΕ

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

06/05/2022

Θετικά…Ναι μεν, αλλά…

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

06/04/2022

Δυναμικό παρών στην Πανεθνική Ημέρα Δράσης και Κινητοποίησης της ΓΣΕΒΕΕ

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

04/04/2022

ΓΣΕΒΕΕ: "6η Απριλίου 2022, Πανεθνική Ημέρα Δράσης και Κινητοποίησης”

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

17/03/2022

Μέτρα βοήθημα αλλά όχι λύση στην πληθωριστική απειλή

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα

resource
Δελτία Τύπου

04/03/2022

Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς στη Σάμο

Οικονομία - Επιχειρηματικότητα