0
Χρόνια από την ίδρυσή της
0
Ομοσπονδίες
0
Κύρια σωματεία
0
Εγγεγραμμένοι Επιχειρηματίες

Expo-forum

Ημερίδα για την ανάπτυξη & διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας

Expo-forum

Προοπτικές για ανάπτυξη υπάρχουν, αλλά χωρίς ρευστότητα μπορεί να επιτευχθεί; Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς σε Ημερίδα για την ανάπτυξη και διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας στο πλαίσιο εκδηλώσεων της ΔΕΘ 

Αποφάσεις & Εγκύκλιοι

RSS Νέες Αποφάσεις

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Άλλη μια διάκριση για το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στα φετινά βραβεία ΕΒΓΕ. Η ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου, με τίτλο “Ψηφιακός μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις”, η οποία και σχεδιάστηκε από το δημιουργικό γραφείο The Birthdays Design, απέσπασε το βραβείο στην κατηγορία “Εταιρικό Έντυπο”. 

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στη καρδιά των μικρών επιχειρήσεων

Εκδήλωση για την συμπλήρωση των 100 χρόνων της ΓΣΕΒΕΕ

Βραβεύσεις στη Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ

Συνεργασίες

Ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) αποτελεί το προϊόν της σύνθεσης των δυνάμεων είκοσι σημαντικών κοινωνικών εταίρων, φορέων της οικονομικής ζωής και της επιστημονικής κοινότητας, που έχουν έμπρακτα δηλώσει την υποστήριξή τους στην προσπάθεια διάδοσης της διαμεσολάβησης και των λοιπών εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα.

The SMEs Academy Avignon (which takes its name from the 1st European Conference promoted by SME organizations dedicated to crafts and SMEs in Avignon, France, in 1990), was founded by UEAPME, EUROPMI (an organization led by CNA), by the Chamber of Commerce of Luxembourg, by the Austrian, Greek (GSEVEE) and other SME organizations.

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι μελετητικός φορέας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας και υποστηρίζει επιστημονικά τη ΓΣΕΒΕΕ.

 

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ είναι εκπαιδευτικό κέντρο, πανελλαδικής εμβέλειας και του έχει χορηγηθεί άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2