Πίσω
09/03/2023

Προεδρείο SMEunited: 30 έτη Ενιαίας Αγοράς και τρέχουσες προκλήσεις ΜΜΕ

resource

Μόναχο, 09/03/2023 – Το Προεδρείο της SMEunited, στη συνεδρίασή του σήμερα, συζήτησε με την Kerstin Jorna, Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης «Ανάπτυξη» (DG GROW) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην Ενιαία Αγορά καθώς πλησιάζει την 30ή επέτειό της. Ζωτικής σημασίας παραμένει η μείωση των εμποδίων στις ΜΜΕ και η δημιουργία ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Γι’ αυτόν το λόγο είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ στη Δέσμη Ελάφρυνσης των ΜΜΕ και στη Βιομηχανική Πράξη της Πράσινης Συμφωνίας, είπαν οι συμμετέχοντες.

«Την 30ή επέτειο της Ενιαίας Αγοράς, εορτάζουμε 30 έτη προώθησης της οικονομικής δραστηριότητας και ανόδου του επιπέδου διαβίωσης των Ευρωπαίων πολιτών. Διευκολύνοντας την εργασία στο εξωτερικό, τις πωλήσεις στο εξωτερικό, τις αγορές στο εξωτερικό, και τις επενδύσεις στο εξωτερικό», δήλωσε ο Petri Salminen, Πρόεδρος της SMEunited. «Ήταν μακρά η πορεία από την αρχική βιάση εναρμόνισης και απελευθέρωσης. Με πειραματισμούς και λάθη, οι ΜΜΕ έπρεπε να προσαρμοστούν σε αυτό το περιβάλλον, πληρώνοντας συχνά βαρύ τίμημα», τόνισε ο κ. Salminen.

«Το 99% των εταιρειών στην ΕΕ είναι ΜΜΕ. Η Ενιαία Αγορά απευθύνεται στις ΜΜΕ. Η περίπτωση των ΜΜΕ είναι που πρέπει να κατευθύνει και τις δράσεις μας. Σε ευρωπαϊκό, εθνικό, και περιφερειακό επίπεδο, εξίσου. Σήμερα το υψηλό κόστος ενέργειας, η διαθεσιμότητα ειδικευμένου προσωπικού και οι μεγάλες κανονιστικές επιβαρύνσεις αποτελούν τα 3 κορυφαία παράπονα. Η Ενιαία Αγορά μπορεί και θα παρέχει λύσεις για την αντιμετώπισή τους», δήλωσε η κα Jorna.

Καθώς η Ενιαία Αγορά –σε συγκεκριμένα πεδία– εξακολουθεί να μην είναι ολοκληρωμένη,  εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη ισχυρής και αποφασιστικής εκπροσώπησης των ΜΜΕ σε ευρωπαϊκό  επίπεδο. Αναφορικά με την υφιστάμενη νομοθεσία και αποφάσεις της ΕΕ, ζητάμε έγκαιρη, σωστή και  πλήρη εφαρμογή και επιβολή σε όλα τα Κράτη Μέλη.  

Επιπλέον, η Γενική Γραμματέας της SMEunited, Véronique Willems επανέλαβε στην κα Jorna ότι οι κατευθύνσεις που υπάρχουν ήδη για τη βελτίωση της νομοθεσίας πρέπει να εφαρμόζονται συστηματικά. Πράγμα που αφορά πρωτίστως στις αρχές Προτεραιότητας στις Μικρές Επιχειρήσεις, «Μίας Απεύθυνσης», και «Θέσπισης Μίας-Κατάργησης Μίας ρύθμισης» και στην δοκιμή ΜΜΕ (SME test). Η επίδραση μετακύλισης της νομοθεσίας και η σωρευτική επίδραση στις ΜΜΕ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Τα μέλη του Προεδρείου τόνισαν επίσης τη σημασία της αναθεώρησης της Οδηγίας για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών την οποία εξήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσμης ελάφρυνσης των ΜΜΕ. Οι καθυστερήσεις πληρωμών βλάπτουν τη ρευστότητα των ΜΜΕ βραχυπρόθεσμακαι έχουν επίσης αρνητικό αντίκτυπο στην επενδυτική τους ικανότητα και ανταγωνιστικότητα μακροπρόθεσμα. Επιπλέον, πρέπει να ενισχυθεί το σκέλος ΜΜΕ και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει επίσης να θεσπίσουν δομές στήριξης για τις ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως μηχανισμούς Έγκαιρης Προειδοποίησης (Early Warning) στο πλαίσιο της Οδηγίας για την Αφερεγγυότητα. Οι ΜΜΕ εδώ και δεκαετίες αντιμετωπίζουν έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. Ως δυνατό σημείο της Ενιαίας Αγοράς, είναι απαραίτητες περισσότερες προσπάθειες κατανόησης της πραγματικότητας της σύγχρονης εργασιακής ζωής και να δημιουργηθεί μια αγορά εργασίας που είναι δίκαιη τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους και πραγματικά ευρωπαϊκή.

Οι οργανώσεις επιχειρήσεων που εκπροσωπούν ΜΜΕ σε εθνικό επίπεδο είναι κεντρικής σημασίας για να επικεντρωθεί η προσοχή στην οικονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ καθώς και για να έρθουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές σε πρακτική εφαρμογή. Τα μέλη της SMEunited, συνεπώς, επιδοκίμασαν τη συνδιαλλαγή με την κα Jorna και ελπίζουν ότι η DG GROW θα εξακολουθήσει να εκφράζεται ηχηρά για τη στήριξη των ΜΜΕ.

Πηγή: https://www.smeunited.eu/news/smeunited-board-30-years-of-single-market-and-current-sme-challenges

Μετάφραση: Άννα Χαριλόγη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η SMEunited είναι η ένωση Βιοτεχνιών και ΜΜΕ στην Ευρώπη με περίπου 70 οργανώσεις-μέλη από περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Η SMEunited εκπροσωπεί εθνικές διεπαγγελματικές ομοσπονδίες ΜΜΕ, ευρωπαϊκές κλαδικές οργανώσεις ΜΜΕ, και συνεργαζόμενα μέλη. Η SMEunited είναι αναγνωρισμένη εργοδοτική οργάνωση και Ευρωπαίος Κοινωνικός Εταίρος. Η SMEunited ήταν προηγουμένως γνωστή ως UEAPME. www.SMEunited.eu | Twitter: @SMEunited