Διοικητικό Συμβούλιο

Συγκρότηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο  αποτελείται από πενήντα ένα (51) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική  Συνέλευση  των Αντιπροσώπων  με μυστική ψηφοφορία, για μια τριετία. Στο Δ.Σ  συμμετέχουν  επί πλέον, οι εκπρόσωποι των Πανελληνίων  Ομοσπονδιών  Συνταξιούχων  ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ, με δικαίωμα λόγου χωρίς ψήφο. Οι 51 έδρες του  Δ.Σ.  κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

Αρμοδιότητες

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Γενικής Συνομοσπονδίας και διαμορφώνει και κατευθύνει την όλη δράση της, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς και τις επιδιώξεις της.   

Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στα συμφέροντα των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, στα πλαίσια των καταστατικών αρμοδιοτήτων του.

Δίνει τις γενικές κατευθύνσεις και χαράζει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις – μέλη της Συνομοσπονδίας για την διεκδίκηση και ικανοποίηση των αιτημάτων των Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα και οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την εγγραφή και διαγραφή μελών, για το ύψος των συνδρομών, την σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης κ.α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει το Προεδρείο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

ΘέσηΌνομα
ΠΡΟΕΔΡΟΣΚΑΒΒΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΑΡΑΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Γ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΛΕΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Δ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ε' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α' ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Β' ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΑΡΣΟΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΜΙΑΣΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣΜΑΝΔΡΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥΜΑΜΑΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΒΙΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΔΙΔΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΗΛΙΑΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΚΕΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΚΟΝΤΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΚΟΥΝΤΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΜΑΥΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΜΟΛΒΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΟΘΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΜΠΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΝΑΖΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΠΑΓΙΑΤΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΠΑΝΤΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΡΑΠΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΣΑΡΔΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΣΤΑΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΤΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΤΕΖΑΨΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΦΛΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ