Πίσω
25/10/2023

Το Νομοθέτημα της ΕΕ για το Κλίμα, που είναι νομικά δεσμευτικό, περιλαμβάνει τον στόχο μείωσης των εκπομπών κατά 55% έως το 2030 και επίτευξη ουδετερότητας ως προς το κλίμα έως το 2050

resource

Οι Θεσμοί της ΕΕ και τα Κράτη Μέλη πρέπει να εφαρμόσουν τις συναφείς εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές για να επιτύχουν τον στόχο, ενθαρρύνοντας παράλληλα και την αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη ανάμεσα στα Κράτη Μέλη.  Διαβάστε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Νομοθέτημα για το Κλίμα, URL: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-climate-law_en.