Πίσω
13/09/2023

Ταχείες διαδικασίες ,  γενναία μέτρα στήριξης και όχι γραφειοκρατία απαιτεί η επόμενη ημέρα των καταστροφών στη Θεσσαλία

resource

Τα πρόσφατα καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία που είχαν ως   αποτέλεσμα την απώλεια ανθρωπίνων ζωών,  αλλά και την καταστροφή  του  γεωργικού και κτηνοτροφικού κεφαλαίου της περιοχής  και εκατοντάδων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης και του εμπορίου και των υπηρεσιών, έχουν ήδη δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στις τοπικές οικονομίες της πλειονότητας των περιοχών της Θεσσαλίας, αλλά και  αβεβαιότητα  για τις δυνατότητες  επανεκκίνησης της  αγροτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας την επόμενη ημέρα με ό,τι αυτό σημαίνει και για το σύνολο της Ελληνικής Οικονομίας.

Η Θεσσαλία,  η οποία αποτελούσε μια δυναμικά επιχειρηματική Περιφέρεια με σημαντική συνεισφορά και στις εξαγωγές της χώρας έχει πνιγεί στις λάσπες  με χιλιάδες νοικοκυριά, όσο και επιχειρήσεις, να έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και να χρήζουν της  άμεσης βοήθειας της πολιτείας και της Κυβέρνησης.

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας εκτιμά ότι θα  πρέπει να  επιταχυνθεί η καταγραφή των ζημιών ώστε εκεί που είναι δυνατόν να καταγράφουν  και  να ξεκινήσουν  οι  καταβολές ενισχύσεων για να επανεκκινήσει η ζωή στην περιοχή. Παράλληλα, είναι αναγκαίο  να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων επιχειρήσεων και νοικοκυριών προκειμένου να επανέλθει η οικονομική και κοινωνική κανονικότητα στην περιοχή το συντομότερο δυνατό, και κυρίως χωρίς περαιτέρω απώλειες.

Στο πλαίσιο αυτό  εκτιμούμε ότι  θα πρέπει να προωθηθούν άμεσα οι ακόλουθες παρεμβάσεις που θα αμβλύνουν τις αρνητικές επιπτώσεις και θα διαμορφώνουν ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τους μηχανισμούς πολιτικής και περιβαλλοντικής προστασίας:

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

- Πλήρης αποζημίωση των επιχειρήσεων που επηρεάζονται άμεσα από την καταστροφή που έχει

συντελεστεί.

- Αποζημίωση για τα κατεστραμμένα προϊόντα με βάση τις τρέχουσες τιμές.

- Έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση 20.000 € στις πληγείσες επιχειρήσεις.

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ

- Για όσους επαγγελματίες αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές να δοθεί η δυνατότητα απαλλαγής (όχι αναστολής) από την καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ για ένα έτος, με δυνατότατα

εξαγοράς του σχετικού ασφαλιστικού χρόνου σε μεταγενέστερο χρόνο. Πλήρης κάλυψη της ασφάλιση υγείας για ένα έτος από το Κράτος.

- Απαλλαγή από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής. Απαλλαγή πληρωμής ανταποδοτικών τελών για ένα έτος.

- Απαλλαγή καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων των πληγέντων επιχειρήσεων για ένα έτος.

-Απαλλαγή καταβολής των τρεχουσών φορολογικών, ασφαλιστικών και λοιπών υποχρεώσεων και τελών.

- Για όσους έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις οφειλών (ασφαλιστικών, φορολογικών, ΟΤΑ) πάγωμα της καταβολής των δόσεων και μετάθεση τους για μετά από 1 έτος.

3. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

- Αναστολή καταβολής δόσεων για δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Μετά την αποτίμηση των ζημιών, ισοαναλογική απομείωση χρεών. Παράλληλα, να εξεταστεί η παροχή διευκολύνσεων με χαμηλότοκα δάνεια για όσους επιθυμούν να επανεπενδύσουν στην επιχείρηση (ανακατασκευή, αγορά προϊόντων, μετεγκατάσταση κοκ)

- Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία για επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δάνεια.

- Ειδική ρύθμιση - παράταση για τις ληξιπρόθεσμες επιταγές.

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

- Επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της πληγείσας περιοχής για χρονικό διάστημα ενός έτους.

- Απελευθέρωση πόρων για την αποκατάσταση των ζημιών.

- Ειδικό καθεστώς πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές για τις οικογένειες που έχουν πληγεί (βρεφονηπιακούς σταθμούς, βοήθεια στο σπίτι, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). Σε κάθε περίπτωση οι πληγέντες να τύχουν παράτασης υποβολών δηλώσεων προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Τα μέτρα αυτά θα  πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποστεί ζημιές από την θεομηνία και έχουν έδρα τις πληγείσες περιοχές, με αναστολή επί 6μηνο των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, Τράπεζες, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ο.Τ.Α.

Η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι είναι ανάγκη η  προτεραιοποίηση των έργων υποδομών για την άμεση και επισταμένη αντιμετώπιση προβλημάτων  στην περιοχή της Θεσσαλίας  μετά τις καταστροφικές πλημμύρες τα οποία θα ενισχύσουν την επαναφορά της περιοχής σε αναπτυξιακή πορεία με πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους της περιοχής που επλήγησαν ενώ  στις όποιες  ενισχύσεις  δοθούν θα πρέπει η κυβέρνηση να  μην αντιγράψει την γραφειοκρατία και τις  καθυστερήσεις που ακόμη τις βιώνουν οι επιχειρήσεις της περιοχής  που υπέστησαν ζημιές  από προηγούμενες καταστροφές  τα προηγούμενα χρόνια.

Η ΓΣΕΒΕΕ  δηλώνει έτοιμη να συμβάλει με όποιον τρόπο μπορεί στους πληγέντες από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Προτεραιότητα μας να στηρίξουμε όσους δοκιμάζονται τούτες τις ώρες.