Πίσω
14/11/2023

Συνάντηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ με την Υπουργό Πολιτισμού κα. Λίνα Μενδώνη

Συνάντηση εργασίας με την Υπουργό Πολιτισμού κα. Λίνα Μενδώνη, πραγματοποίησε την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023 ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) κ. Γιώργος Καββαθάς, για το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων.
resource

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γ. Καββαθάς ενημέρωσε σχετικά την Υπουργό για τις θέσεις της Συνομοσπονδίας επί του συγκεκριμένου ζητήματος καθώς και για την ενσωμάτωση στο Ν. 4481/2017 του αποσυρθέντος άρθρου 45 κατά την συζήτηση του Νομοσχεδίου στην Βουλή (Ιούλιος 2017), σύμφωνα με το οποίο τα εμπλεκόμενα μέρη υποχρεώνονται να διεξάγουν διαπραγματεύσεις για τις άδειες χρήσης των δικαιωμάτων και στις οποίες θα παρίστανται οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις των χρηστών (ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΛΠΕ). Δηλαδή το αμοιβολόγιο ξεκάθαρα να είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαπραγμάτευσης μεταξύ Οργανισμών Συλλογικής διαχείρισης (ΟΣΔ) και των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των χρηστών.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό και θετικό κλίμα, καθώς διαπιστώθηκε η διάθεση και των δύο πλευρών για την δυνατότητα ανεύρεσης μιας λύσης που θα είναι δίκαιη και επωφελής τόσο για τις χιλιάδες επιχειρήσεις (χρήστες) όσο και για τους Δημιουργούς.

Η κα. Υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα ενημερώσει άμεσα για το εν λόγω θέμα και τον  Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη.