Πίσω
17/05/2023

Σύμφωνο για τις Δεξιότητες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες
resource

H άντληση επαρκών ανθρώπινων πόρων απασχολεί την περίοδο αυτή τις περισσότερες επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες, το οποίο αποσκοπεί στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στην επανακατάρτιση των  εργαζομένων για επιτυχία στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Η δράση περιλαμβάνει πρόσβαση σε πληροφορίες και συμβουλές αναφορικά με επιλογές χρηματοδότησης για βελτίωση δεξιοτήτων και ευκαιρίες σύμπραξης.  

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en

null