Πίσω
01/02/2023

Συμβουλευτικές υπηρεσίες γραφείου ΕΕ για ευρωπαϊκούς πόρους

ioreSME
resource
Γνωρίζατε ότι, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ioreSME, με συντονιστή το Επιμελητήριο ΜΜΕ Μάλτας, παρέχονται μερικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, περιλ. για ευρωπαϊκούς πόρους;   

Δίνεται δυνατότητα ατομικών συναντήσεων για σχήματα που αφορούν τόσο σε ευρωπαϊκούς όσο και σε εθνικούς πόρους, και σε θέματα ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν θέλετε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες, με e-mail: harilogi@gsevee.gr, ή τηλεφωνήστε στο: (0030) 2103816600 (εσωτ.: 615).

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για τις εκφραζόμενες απόψεις.