Πίσω
25/01/2024

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Στην 28η Διάσκεψη των Μερών (COP 28) τον προηγούμενο Δεκέμβριο, η ΕΕ δεσμεύτηκε σε μείωση των εκπομπών κατά 43% έως το 2030 και ανοίγει τον δρόμο για μια πορεία επίτευξης μηδενικών καθαρών εκπομπών έως το 2050 #COP28 #netzero2050
resource

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Δέσμευσης για τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την Ενεργειακή Απόδοση, η ΕΕ δεσμεύτηκε, επίσης, να τριπλασιάσει την ικανότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διπλασιάσει το συντελεστή βελτιώσεων ως προς την ενεργειακή απόδοση έως το 2030. 2,3 δισ. € από τον προϋπολογισμό της ΕΕ θα υποστηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση στη γειτονιά της ΕΕ και σε όλο τον κόσμο.