Πίσω
11/07/2023

REPowerEU – Η ΕΕ κινείται προς τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού της

ioreSME
resource

Μέσω συντονισμένης προσπάθειας, η ΕΕ έχει εξοικονομήσει σχεδόν 20% της ενεργειακής της κατανάλωσης μειώνοντας, παράλληλα, την εξάρτησή της από ρωσικά ορυκτά καύσιμα – τo 80% του ρωσικού αερίου αγωγών αντικαταστάθηκε σε λιγότερο από 8 μήνες.  

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_en