Πίσω
24/05/2023

Πράσινη Συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
resource

o   Μηδενικές εκπομπές από νέα αυτοκίνητα έως το 2035

o   Μείωση κατά 50% εκπομπών από φορτηγά οχήματα έως το 2030

o   Μείωση κατά 55% εκπομπών από αυτοκίνητα έως το 2030

o   3 δισ. παραπάνω δέντρα θα φυτευτούν στην ΕΕ έως το 2030

o   Τουλάχιστον 55% λιγότερες καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030

o   Πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ:  https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en  

 

null