Πίσω
29/03/2024

3o Ενημερωτικό Δελτίο ΓΣΕΒΕΕ - ioreSME, Μάρτιος 2024

Σε αυτό το Τεύχος: Ευρωεκλογές 2024, Το Μέλλον των Βιοτεχνιών στην Ευρώπη
resource

«Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρές τοπικές οικονομίες για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και να οικοδομήσει ένα στέρεο μέλλον. Οι πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες επιχειρήσεις του βιοτεχνικού τομέα είναι εκ των ων ουκ άνευ αυτές που  διασφαλίζουν ευημερία, υπηρεσίες, θέσεις εργασίας, και κατά τόπους κατάρτιση στις περιφέρειες και στους δήμους της Ευρώπης. Είναι εκείνες που υλοποιούν τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Την ίδια στιγμή, οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι εκείνες που πασχίζουν περισσότερο από την επιβαρυντική νέα νομοθεσία και γραφειοκρατία που εισάγεται με επιταχυμένο ρυθμό. Ο τομέας των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητά από τους φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ να αναγνωρίσουν το σημαντικό ρόλο τους στην Ευρώπη παρέχοντάς τους καλύτερες συνθήκες προκειμένου να ανταγωνιστούν, να καινοτομήσουν, και να  αναπτυχθούν στο μέλλον. Τα συγκεκριμένα αυτά αιτήματα υποστηρίζουν έντονα και προσθέτουν άλλη μια πτυχή στην πολιτική εκπροσώπηση που παρέχει με επιτυχία σε επίπεδο ΕΕ η SMEunited, η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Βιοτεχνίες και τις ΜΜΕ, και βασίζονται σε επτά άξονες πολιτικής  που  θα πρέπει να ακολουθηθούν  στην επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου".

Περισσότερα