Πίσω
28/06/2022

Οι Ευρωπαίοι Εργοδότες και Εργαζόμενοι υπογράφουν ιστορική συμφωνία

Οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι και εργοδότες υπέγραψαν σήμερα πρόγραμμα εργασίας, περιλ. να διαπραγματευτούν νομικά δεσμευτική συμφωνία για την "Τηλεργασία και το δικαίωμα της αποσύνδεσης".
Διεθνείς σχέσεις
Κοινωνικός διάλογος
resource

Οι ETUC (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων), BusinessEurope (Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων), SGI Europe (Υπηρεσίες Γενικού Συμφέροντος στην Ευρώπη), και SMEunited (Ένωση Βιοτεχνιών και ΜΜΕ στην Ευρώπη) υπέγραψαν το Πρόγραμμα Εργασίας παρουσία του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis Dombrovskis σε τελετή την Τρίτη, 28 Ιουνίου (15.30-45) στις Βρυξέλλες (5 Boulevard du Roi Albert II, 1210).

Το Πρόγραμμα Εργασίας 2022-24 αποτελείται από 6 κοινές δράσεις.

Τηλεργασία και δικαίωμα αποσύνδεσης

Πράσινη Μετάβαση

Απασχόληση των νέων

Ιδιωτικότητα και επιτήρηση ως προς την εργασία

Καλύτερη σύζευξη δεξιοτήτων στην Ευρώπη

Θεσμική ενδυνάμωση