Πίσω
14/10/2021

Οι ΜΜΕ ανακάμπτουν γρηγορότερα από το αναμενόμενο, αυξάνεται, όμως η αβεβαιότητα.

Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ΜΜΕ που παρουσιάστηκε σήμερα δείχνει απότομη ανάκαμψη 16,3 μονάδων φτάνοντας το 76,1% μετά το ασθενές αποτέλεσμα του 59,8 % που καταγράφηκε την Άνοιξη του 2021.
Διεθνείς σχέσεις
resource

Ο Πρόεδρος Maggiar επεσήμανε ότι η χαλάρωση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων στην Ευρώπη, μαζί με την επιτυχία των προγραμμάτων εμβολιασμού, έχουν επιτρέψει την ταχεία βελτίωση των οικονομικών δραστηριοτήτων των ΜΜΕ. Παρ’ όλα αυτά, ο Δείκτης Κλίματος ΜΜΕ εξακολουθεί να υπολείπεται του μέσου όρου της οικονομίας της Ευρώπης. Για του λόγου το αληθές, οι ΜΜΕ έχουν επηρεαστεί από την κρίση σοβαρότερα από άλλες εταιρείες λόγω της εντονότερης συγκέντρωσής τους στον τομέα προσωπικών υπηρεσιών, ο οποίος επλήγη περισσότερο από τους περιορισμούς κυκλοφορίας και λειτουργίας.

Κατά την παρουσίαση των αναλυτικών στοιχείων του τελευταίου Βαρόμετρου ΜΜΕ που διαμόρφωσε η Ομάδα Μελετών της SMEunited, o Διευθυντής Οικονομικής & Δημοσιονομικής Πολιτικής της SMEunited, Gerhard Huemer, έδειξε ότι τα αποτελέσματα του τελευταίου εξαμήνου ήταν πολύ καλύτερα απ’ ό,τι αναμενόταν. 

Οι ΜΜΕ είχαν τη δυνατότητα να ωφεληθούν από το ξανάνοιγμα, αλλά και από συνεχή μέτρα στήριξης και ισχυρά προγράμματα ανάκαμψης στα περισσότερα Κράτη Μέλη. Και τα δύο ώθησαν τον τζίρο και έδωσαν τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να ξαναρχίσουν να επενδύουν. Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Huemer επίσης επεσήμανε την αβεβαιότητα που υψώνεται ως προς την αντίληψη των ΜΜΕ για το μέλλον. Αυτή η αίσθηση είναι εμφανής στα αποτελέσματα του Βαρόμετρου, και εν μέρει οφείλεται στην υφιστάμενη έλλειψη πόρων και στην επακόλουθη αύξηση των τιμών ενέργειας και πρώτων υλών. Πράγμα που επηρεάζει ιδιαίτερα τις επιχειρήσεις μεταποίησης και κατασκευών, και όχι τόσο των υπηρεσιών. Παράλληλα, οι ΜΜΕ φαίνονται σίγουρες για τη δραστηριότητά τους: προβλέπεται ενθαρρυντική ανάκαμψη στον τζίρο, στις επενδύσεις, στις παραγγελίες, και στην απασχόληση. Σηματοδοτώντας, κατά αυτόν τον τρόπο, την πρόθεση των ΜΜΕ να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό κατά τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με την SMEunited, για να διέλθουμε από την υφιστάμενη αβεβαιότητα, η έμφαση των πολιτικών σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο θα πρέπει να βρίσκεται στη σταθεροποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων και στις εξελίξεις τιμών. Πράγμα που θα πρέπει να συνοδεύεται από μια κατάλληλη ισορροπία αλληλοενισχυόμενων επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που θα αποσκοπούν στην ώθηση της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης.