Πίσω
29/08/2023

Νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus: Διασφάλιση βιωσιμότητας, ένταξης, και αισθητικής γεφυρώνοντας διαφορετικούς χώρους

resource

Οργανώσεις και άτομα από διαφορετικούς χώρους (τεχνολογία, περιβάλλον, τέχνη και πολιτισμός κ.ά.) από όλη την Ευρώπη έχουν έρθει κοντά στο πλαίσιο του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus για να εργαστούν στην κατεύθυνση κοινού οράματος που συνδυάζει τη βιωσιμότητα, τη συμπερίληψη, και την αισθητική. Δημοσιεύθηκε η πρώτη Έκθεση Προόδου του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus (NEB), η οποία αξιολογεί όσα επιτεύχθηκαν κατά τα πρώτα δύο έτη του προγράμματος. Το NEB αποτελεί δέσμευση για απτές πρωτοβουλίες με στόχο μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αδράξτε τις ευκαιρίες διαβάζοντας περισσότερα εδώ: δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Το Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους σημαντικός καταλύτης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας», URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_23_203.