Πίσω
02/02/2024

Ο Ευρωπαίος απεσταλμένος ΜΜΕ θα πρέπει να χτίσει γέφυρες

Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2024 – Η SMEunited συγχαίρει τον Markus Pieper για τον ορισμό του ως Ευρωπαίου απεσταλμένου ΜΜΕ. Μια σημαντική πρόκληση αναμένεται, να αναπτυχθεί το κατάλληλο περιβάλλον για να οδηγήσουν οι ΜΜΕ τις μεταβάσεις και να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους. Κεντρική προτεραιότητα είναι να μειωθεί η διοικητική και κανονιστική επιβάρυνση και να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζεται έξυπνη νομοθεσία σε όλες τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
resource

H SMEunited προσβλέπει στην οικοδόμηση έντονης συνεργασίας με τον κ. Pieper και είναι

έτοιμη να παρέχει καθοδήγηση και συμβουλές για να υποστηρίξει το έργο του σε θέματα ΜΜΕ, καθιστώντας τη νομοθεσία της ΕΕ φιλική προς τις ΜΜΕ. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε την αρχή «Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις» –και να δρούμε ανάλογα– σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Πράγμα που κατά πρώτον απαιτεί η νομοθεσία να σχεδιάζεται στη βάση της πλειονότητας των εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά τους και στις δράσεις εφαρμογής και επιβολής.

Η SMEunited ζητά άμεση δράση για την επανεξέταση των επερχόμενων κανονιστικών  επιπτώσεων και μετριασμό στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Επιπλέον, θα συνεχίσουμε να

συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής και ρύθμισης των εργαλείων Βελτίωσης της Νομοθεσίας, ειδικά της δοκιμής ΜΜΕ (SME test). Θα αξιολογήσουμε το φίλτρο ΜΜΕ (SME filter) και θα συμβάλλουμε στην ανάπτυξη μεθοδολογίας για την εκτίμηση του σωρευτικού κόστους συμμόρφωσης, και μεθοδολογίας για την πρόληψη μελλοντικού εκτροχιασμού των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων. Θα προτείνουμε επίσης μέτρα για να υποστηριχθεί καλύτερη συλλογή δεδομένων ως προς τις επιπτώσεις νομοθετικών επιλογών στις ΜΜΕ.

Θα παροτρύνουμε τις οργανώσεις μέλη της SMEunited να παρέχουν στους/ις εθνικούς/ές τους απεσταλμένους ΜΜΕ καλές πρακτικές και ζητάμε ο Ευρωπαίος απεσταλμένος ΜΜΕ να συνεργαστεί με οργανώσεις ΜΜΕ για παροχή ικανοτήτων σε εθνικό και  περιφερειακό επίπεδο προκειμένου η προσέγγιση να είναι ευρύτερη και να διασφαλιστεί η μέγιστη χρήση μέσων, εργαλείων και μέτρων στήριξης που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πηγή: https://www.smeunited.eu/news/eu-sme-envoy-should-built-bridges Πρωτότυπο κείμενο: δελτίο Τύπου SMEunited (EN)

Μετάφραση: Άννα Χαριλόγη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η SMEunited είναι η ένωση Βιοτεχνιών και ΜΜΕ στην Ευρώπη με 65 οργανώσεις-μέλη από περισσότερες από 30 ευρωπαϊκές χώρες. Η SMEunited εκπροσωπεί εθνικές διεπαγγελματικές ομοσπονδίες Βιοτεχνιών και ΜΜΕ, ευρωπαϊκές κλαδικές οργανώσεις ΜΜΕ, και συνεργαζόμενα μέλη. Η SMEunited είναι αναγνωρισμένη εργοδοτική οργάνωση και Ευρωπαίος Κοινωνικός Εταίρος. Η SMEunited ήταν προηγουμένως γνωστή ως UEAPME. www.SMEunited.eu | Twitter: @SMEunited