Πίσω
18/09/2020

#gseveeDialogues3:"Ανάλυση έρευνας οικονομικού κλίματος ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ"

Ειδικά θέματα Μμε
resource

Επεισόδιο 3ο

Η πρόσφατη, 24η έρευνα οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, είναι το θεματικό πεδίο του τρίτου επεισοδίου της σειράς #gseveeDialogues.