Πίσω
02/10/2020

#gseveeDialogues5: Καινοτομία & Συνεργατικοί σχηματισμοί

Συνεργασίες - δίκτυα
resource

Επεισόδιο 5ο

Η καινοτομία στις ΜμΕ, οι συνεργατικοί σχηματισμοί και οι προκλήσεις της νέας εποχής. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποιες οι δυσκολίες στην υιοθέτηση έξυπνων πρακτικών και συνεργασιών; Κοντά μας σε αυτό το επεισόδιο των #gseveeDialogues στελέχη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καθώς και επιχειρηματικές μονάδες που επένδυσαν σε τεχνολογία, διαφοροποίηση και συνεργασία.