Πίσω
08/06/2022

#gseveeDialogues22: Εργαστήριο πρόγνωσης & παρακολούθησης αλλαγών επαγγελμάτων. Οι θεσμοί.

Ειδικά θέματα Μμε
resource

Επεισόδιο 22ο

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του εμβληματικού έργου του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ με τίτλο "Εργαστήριο πρόγνωσης & παρακολούθησης αλλαγών στα επαγγέλματα" η κάμερα των #gseveeDialogues συνάντησε εκπροσώπους θεσμικών φορέων και ζήτησε τη δική τους άποψη για την πορεία και τα αποτελέσματα του έργου, για τις δυνατότητες και προοπτικές των ελληνικών ΜμΕ, αλλά και για τη μέριμνα που θα πρέπει να ληφθεί στη χάραξη πολιτικών για το μικρό επιχειρείν.