Πίσω
20/07/2020

#gseveeDialogues2: "Ψηφιακός μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις"

Ψηφιακή αλλαγή
resource

Επεισόδιο 2ο

Το θεματικό πεδίο της δεύτερης, διαδικτυακής εκπομπής, αναλύει την πολύ ενδιαφέρουσα Έκθεση του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το 2020 με θέμα "Ψηφιακός μετασχηματισμός και μικρές επιχειρήσεις". Τα συστατικά στοιχεία της πρωτογενούς έρευνας και των επιμέρους ερευνητικών κειμένων που περιλαμβάνονται στην παρούσα Έκθεση επικεντρώνονται τόσο στις ευρύτερες διαστάσεις του νέου «ψηφιακού κόσμου» που ανατέλλει, όσο και στις ισχυρές προκλήσεις που αναδύονται για τις μικρές επιχειρήσεις. Την εκπομπή παρουσιάζει ο δημοσιογράφος κ. Νίκος Υποφάντης.