Πίσω
12/05/2021

#gseveeDialogues15: Αργυροχρυσοχοΐα & Digital Marketing - Παρακολούθηση επαγγελμάτων του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Κλάδοι & επαγγέλματα
resource

Επεισόδιο 15ο

Στο 15o επεισόδιο των #gseveeDialogues, παρουσιάζεται η συστηματική πρόγνωση και παρακολούθηση αλλαγών επαγγελμάτων που υλοποιεί το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η πρωτοβουλία του Ινστιτούτου αφορά στην ανάπτυξη και καθιέρωση ενός μηχανισμού παρακολούθησης μεταβολών που αναμένεται να επηρεάσουν υφιστάμενα, αλλά και αναδυόμενα επαγγέλματα της μεταποίησης, των κατασκευών και των υπηρεσιών στο προσεχές μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, οι καλεσμένοι της εκπομπής αναλύουν τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τάσεις και δυναμικές σε επαγγέλματα όπως του αργυροχρυσοχόου και του υπεύθυνου ψηφιακού μάρκετινγκ, τα οποία και παρακολουθούνται ερευνητικά.