Πίσω
16/04/2021

#gseveeDialogues14: Αναλύοντας την πρόσφατη εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Ειδικά θέματα Μμε
resource

Επεισόδιο 14ο

Η πρόσφατη, εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, είναι το αντικείμενο συζήτησης σε αυτό το επεισόδιο των #gseveeDialogues. Η εξαμηνιαία έρευνα οικονομικού κλίματος, η οποία διενεργείται συστηματικά από τον Μάιο του 2009, αποτελεί την δεύτερη που διεξάγεται υπό τις πρωτοφανείς συνθήκες που έχει διαμορφώσει η υγειονομική κρίση. Μαζί μας για να σχολιάσουν τα ευρήματα είναι ο Γιώργος Καββαθας, πρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ο Γιώργος Θανοπουλος, ερευνητής και στέλεχος του Ινστιτούτου, καθώς και ο Θωμάς Γεράκης, επικεφαλής της MARC A.E.