Πίσω
03/07/2020

#gseveeDialogues1: "Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα"

Ειδικά θέματα Μμε
resource

Επεισόδιο 1ο

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ εγκαινιάζει τους#gseveeDialogues, μια σειρά εκπομπών στο κανάλι της ΓΣΕΒΕΕ στο YouTube, με επίκαιρη θεματολογία της Συνομοσπονδίας και των μελών της. Το θεματικό πεδίο της πρώτης, διαδικτυακής εκπομπής, σχετίζεται με την κρίση της πανδημίας και τις επιπτώσεις της στην μικρή επιχειρηματικότητα της χώρας. Στο μείζον αυτό θέμα, τοποθετείται ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας της Συνομοσπονδίας, κ. Αθανάσιος Νικολόπουλος. Τα σημαντικά ευρήματα της πρόσφατης έρευνας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ για την κρίση της πανδημίας του COVID-19, η οποία έγινε σε συνεργασία με την MARC AE, σχολιάζει ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Θωμάς Γεράκης. Την εκπομπή παρουσιάζει ο δημοσιογράφος κ. Νίκος Υποφάντης. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Θεσμική, ερευνητική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση της ΓΣΕΒΕΕ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) από το Ε.Π. ΕΣΠΑ – “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση”