Πίσω
08/02/2024

REPowerEU - Εθνικά Σχέδια Ενέργειας και Κλίματος

Τα Κράτη Μέλη έχουν περιθώριο έως τον Ιούνιο του 2024 να υποβάλουν τα τελικά τους Εθνικά Σχέδια Ενέργειας και Κλίματος (NECPs). Τα σχέδια NECPs που είχαν υποβληθεί έως τα τέλη του 2023 δεν επαρκούσαν για την επίτευξη των στόχων κλιματικής αλλαγής 2030.
resource

#fitfor55

#REPowerEUPlan

 

Η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποκαλύπτει ότι τα Κράτη Μέλη βρίσκονται στο σωστό δρόμο, υπάρχουν όμως κενά στην επίτευξη των προσφάτως συμφωνηθέντων στόχων και επιδιώξεων για το 2030 στις πολιτικές κλίματος και ενέργειας. Χρειάζονται πιο σθεναρές πολιτικές για βελτίωση ως προς τις απορροφήσεις άνθρακα στη σφαίρα των μεταφορών, κτιρίων, και γεωργικών αποβλήτων.

Για τα εθνικά σχέδια ενέργειας και κλίματος βλ. URL: https://commission.europa.eu/energy-climate-change-environment/implementation-eu-countries/energy-and-climate-governance-and-reporting/national-energy-and-climate-plans_en