Πίσω
09/10/2023

Έως το 2030 τα κλωστοϋφαντουργικά στην ΕΕ θα πρέπει να γίνονται από ανακυκλωμένες ίνες, να είναι ανακυκλώσιμα, και χωρίς επικίνδυνες ουσίες

resource

Το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία (CEAP) εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο του 2020. Είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.  Η μετατόπιση της ΕΕ σε κυκλική οικονομία θα προστατεύσει τους φυσικούς πόρους του πλανήτη και θα παρέχει θέσεις εργασίας και βιώσιμη ανάπτυξη. Πρόκειται για σώμα πρωτοβουλιών που έχει σχεδιαστεί για να επιτευχθεί ο στόχος της ΕΕ για ουδετερότητα ως προς κλίμα το 2050. Διαβάστε περισσότερα στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, URL: https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en.