Πίσω
02/11/2023

Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο για τις Βιοτεχνίες και τις ΜΜΕ, Φθινοπώρου 2023

Ανακτάται η εμπιστοσύνη των ΜΜΕ, υψηλός, όμως, ο βαθμός αβεβαιότητας
resource

Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ΜΜΕ ελαφρώς αυξημένος στο 73,8% – έντονη εξάρτηση από το επίπεδο πληθωρισμού

Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2023 – Ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος ΜΜΕ που παρουσιάστηκε σήμερα δείχνει ότι άρχισε να ανακτάται η εμπιστοσύνη των ΜΜΕ. Παρ’ όλα αυτά, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τις ΜΜΕ σε χώρες με συντελεστές πληθωρισμού άνω του μέσου όρου, οι οποίες παρουσιάζουν φθίνουσα εμπιστοσύνη με σημάδια ύφεσης. Επιπλέον, τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Βαρόμετρου ΜΜΕ για την Άνοιξη του 2023 βρίσκονται ελαφρώς πάνω και σημαντικά άνω των προσδοκιών. Οι προοπτικές δείχνουν υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, με συνέχιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού και διαρκή πίεση τιμών.

Κατά την παρουσίαση των κύριων ευρημάτων του πλέον πρόσφατου Βαρόμετρου ΜΜΕ που ανέπτυξε η Μονάδα Μελετών της SMEunited, ο Διευθυντής Οικονομικής & Δημοσιονομικής Πολιτικής, Gerhard Huemer, αποκάλυψε αύξηση της Επιχειρηματικής Εμπιστοσύνης των ΜΜΕ, αλλά μόνο σε χώρες με συντελεστές πληθωρισμού κάτω του μέσου όρου. Χώρες με συντελεστές πληθωρισμού άνω του μέσου όρου εμφανίζουν καθοδική τάση με κίνδυνο ύφεσης.

Τα αποτελέσματα για την Άνοιξη του 2023 δεν βελτιώθηκαν μόνο ελαφρώς, αλλά βρίσκονται πάνω από τις προσδοκίες που αναφέρθηκαν στις αρχές του έτους.

Οι προοπτικές για το Φθινόπωρο του 2023 παρουσιάζουν ξανά υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας. Παρ’ όλα αυτά, ο κ. Huemer επεσήμανε το γεγονός ότι οι φόβοι είναι λιγότερο έντονοι σε σχέση με το τελευταίο εξάμηνο. Επιπλέον, εξήγησε ότι η έλλειψη εργατικού δυναμικού εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα και οι ΜΜΕ συνεχίζουν να προσπαθούν να πληρώσουν τα κενά απασχόλησής τους.

Σε όρους εξελίξεων των τιμών, ο κλάδος της μεταποίησης επωφελείται από χαμηλότερες τιμές αγαθών και σταθεροποίηση των τιμών ενέργειας, ενώ οι κλάδοι των υπηρεσιών έντασης εργασίας έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικές αυξήσεις μισθών που δημιουργούν πρόσθετη πίεση των τιμών προς τα πάνω με τον κίνδυνο σπειροειδούς αύξησης μισθών-τιμών. Τέλος, αναφέρθηκε στην ειδική κατάσταση του τομέα κατασκευών, όπου τα υψηλά κόστη στεγαστικών δημιούργησαν καθοδική τάση του κύκλου εργασιών και της απασχόλησης. Οι χαμηλές προσδοκίες παραγγελιών υποδεικνύουν συνέχιση αυτής της εξέλιξης.

Πηγή: https://www.smeunited.eu/news/sme-confidence-rebounds-but-high-degree-of-uncertainty

Πρωτότυπο κείμενο: δελτίο Τύπου SMEunited (EN)

Μετάφραση: Άννα Χαριλόγη

Σχετικά αρχεία:

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τις ακόλουθες σελίδες για την τελική εκδοχή του Βαρόμετρου, και το σχετικό δελτίο Τύπου: https://www.smeunited.eu/publications/the-sme-business-climate-index-and-eu-craft-and-sme-barometer-autumn-2023 και https://www.smeunited.eu/news/sme-confidence-rebounds-but-high-degree-of-uncertainty