Πίσω
20/02/2024

Πόλεις και Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Οι πόλεις μπορούν να είναι κοινωνικά σωτήριες. Αποτελούν τους διαύλους για να διασφαλιστεί πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη, και σε άλλες βασικές ανάγκες, επιφέροντας αποτελέσματα, συνεπώς ,σε ό,τι υπόσχεται ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
resource

#Eurocities

#Europeanpillarsocialrights

 

Οι «Ευρωπόλεις» (@Eurocities) καλούν τις πόλεις να εφαρμόσουν απτά τις δράσεις του Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, συμμετέχοντας στην κοινή εκστρατεία τους «Συμπεριληπτικές Πόλεις για Όλους/ες» (URL: https://inclusivecities4all.eu/join-campaign/). Με τη συμμετοχή στο δίκτυο, οι πόλεις μοιράζονται εμπειρίες και αντλούν  η μια από τα επιτεύγματα της άλλης ως δίοδο στις διαρκείς προκλήσεις.