Πίσω
12/05/2023

Επιστημονικό συνέδριο «Παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων για τη διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων»

resource

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διοργανώνει στις 12 Ιουνίου 2023 το επιστημονικό συνέδριο «Παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων για τη διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων».

Το συνέδριο που φιλοδοξεί να προβάλει τη συμβολή των θεσμικών κοινωνικών εταίρων στον διάλογο αναφορικά με τη διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων και το ρόλο τους στα συστήματα διακυβέρνησης δεξιοτήτων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί την καταληκτική δράση της Πράξης «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του μηχανισμού διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας».

Η Πράξη αποτελεί κοινή δράση των θεσμικών κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ και ΣΕΤΕ, μέσω των Ινστιτούτων τους, με συντονιστή το IME ΓΣΕΒΕΕ, με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση, ανάπτυξη και ανάδειξη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων στο σύστημα διακυβέρνησης δεξιοτήτων και διάγνωσης αναγκών δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας.

null

null

Επιστημονικό συνέδριο «Παρεμβάσεις των κοινωνικών εταίρων για τη διάγνωση αναγκών δεξιοτήτων»