Πίσω
19/04/2024

Συνάντηση εταίρων ευρωπαϊκού έργου ARESME στα γραφεία της ΓΣΕΒΕΕ στην Αθήνα

Την Πέμπτη, 11, και την Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024, η ΓΣΕΒΕΕ είχε τη χαρά να φιλοξενήσει στα γραφεία της στην Αθήνα συνάντηση των εταίρων του συγχρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου ARESME «Προσαρμογή των ικανοτήτων των εθνικών κοινωνικών εταίρων για τη διεξαγωγή συμπεριληπτικού και ανταποκρινόμενου κοινωνικού διαλόγου έπειτα από καταστάσεις κρίσης στην ΕΕ» όπου η Γενική Συνομοσπονδία μετέχει ως εταίρος.
resource

Εκπρόσωποι και στελέχη 5 οργανώσεων βιοτεχνιών και πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από την Σλοβενία (ZDOPS - Ένωση Εργοδοτών και Επιχειρηματιών Βιοτεχνών Σλοβενίας), την Μάλτα (MCSMEs - Επιμελητήριο ΜΜΕ Μάλτας), την Ισπανία (PIMEC - Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις Καταλονίας), την Πορτογαλία (CCP - Συνομοσπονδία Εμπορίου και Υπηρεσιών Πορτογαλίας), την Ελλάδα (ΓΣΕΒΕΕ), και 1 οργάνωσης εργαζομένων από την Σλοβενία (SOPS - Ένωση Εργαζομένων σε Βιοτεχνίες και Μικρές Επιχειρήσεις) συναντήθηκαν, προκειμένου να εξετάσουν τα πακέτα εργασίας και την πορεία υλοποίησης του έργου.

Πρόκειται για διετές έργο, με συνεργαζόμενο μέλος την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SMEunited) της οποίας η ΓΣΕΒΕΕ είναι πλήρες μέλος, το οποίο πραγματεύεται ζητήματα που άπτονται του κοινωνικού διαλόγου (υγεία και ασφάλεια σε νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας και πιθανοί κίνδυνοι – νομοθεσία στο πεδίο, κατώτατος μισθός-συλλογικές διαπραγματεύσεις, και ισότητα των φύλων στο τομέα), με σκοπό να ενισχύσει την απόδοση και διαπραγματευτική θέση των κοινωνικών εταίρων στο διεπαγγελματικό και κλαδικό κοινωνικό διάλογο, έπειτα από καταστάσεις κρίσης στην ΕΕ, με ενσωμάτωση εμπειριών-διδαγμάτων από την πανδημία, και των στόχων της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης. Έπειτα από την επιτυχή και εποικοδομητική, κατά κοινή ομολογία, συνάντηση οι συμμετέχοντες/ουσες είχαν την ευκαιρία περιήγησης στην έκθεση για τα 100 χρόνια ιστορίας της ΓΣΕΒΕΕ.