Πίσω
06/07/2023

Βιοτεχνίες & ΜΜΕ: οδηγοί της μετάβασης

resource

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδρύθηκε για τη διαφύλαξη της ειρήνης και της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Η οικονομική και κοινωνική πρόοδος επιτυγχάνεται μέσω κοινής δράσης που εξαλείφει τους φραγμούς ανάμεσα στις χώρες, με ουσιαστικό σκοπό τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των πολιτών των Κρατών Μελών, την ενίσχυση της ενότητας των οικονομιών τους, και τη διασφάλιση της αρμονικής ανάπτυξής τους με τη μείωση των διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες.

Ο θεμελιώδης αυτός σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστεί πραγματικότητα χάρη στις προσπάθειες 22,5 εκατ. μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Οι μικρές εταιρείες στις αγροτικές και στις μητροπολιτικές περιοχές, εξίσου, καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες των πολιτών, διασφαλίζοντας απασχόληση και κοινωνική συνοχή. Τους/ις ιδιοκτήτες/ριες-διευθυντές/ύντριες ενδιαφέρει περισσότερο η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της εταιρείας τους και της τοπικής οικονομίας, παρά τα βραχυπρόθεσμα κέρδη και η ώθηση του κύκλου εργασιών. Οι Βιοτεχνίες και οι ΜΜΕ πάντα έδιναν το ρυθμό στην κατεύθυνση της βιώσιμης αλλαγής και της διαφύλαξης της κληρονομιάς, των αξιών, και της τεχνογνωσίας.

Για να διαδραματίσουν οι ΜΜΕ με επιτυχία το ρόλο τους, οι φορείς χάραξης πολιτικής στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εξίσου) πρέπει να λάβουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

Η μεγάλη πλειονότητα των εταιρειών στην Ευρώπη –93%– έχουν λιγότερο από 10 υπαλλήλους. Σε αυτές τις πολύ μικρές εταιρείες, ο/η ιδιοκτήτης/ρια-διευθυντής/ύντρια δουλεύει δίπλα στους/ις υπαλλήλους του παρέχοντας ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες στους/ις πελάτ(ισσ)ες τους. Επιπλέον, ο/η επιχειρηματίας διευθύνει επίσης την εταιρεία, ενημερώνεται για τη νέα νομοθεσία και τις επιχειρηματικές εξελίξεις, τις εφαρμόζει στην εταιρεία και φροντίζει διοικητικά θέματα. Πράγμα που γενικά συμβαίνει τα απογεύματα και το σαββατοκύριακο.

Τα προηγούμενα χρόνια υπήρξαν απαιτητικά για όλους μας, και ειδικότερα για τις ΜΜΕ. Η πανδημία είχε ως αποτέλεσμα τη βαθύτερη ύφεση που έχει βιώσει η Ευρώπη από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας, οι συναφείς κυρώσεις και η ενεργειακή κρίση έπληξαν όλη την κοινωνία όταν ανέκαμπτε από την υγειονομική κρίση. Μέτρα στήριξης έδωσαν τη δυνατότητα στις εταιρείες και στα νοικοκυριά να ξεπεράσουν και τις δύο κρίσεις. Παρ’ όλα αυτά, αυτό είχε το κόστος του με αποτέλεσμα υψηλό πληθωρισμό, χρεωμένες εταιρείες και υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε φιλόδοξο νομικό πλαίσιο για να κατευθύνει την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση. Οι κανονιστικές αυτές αλλαγές δημιουργούν σημαντικές απαιτήσεις προσαρμογής, ειδικά για τις ΜΜΕ.

Η νέα νομοθετική εντολή 2024-2029 πλησιάζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να βρίσκεται σε ταραγμένα νερά. Γεωπολιτικές αλλαγές, η κλιματική κρίση και δημογραφικές αλλαγές αποδυναμώνουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας της ΕΕ. Η από κοινού αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων θα είναι αποφασιστική για την ευημερία των πολιτών μας, τη σταθερότητα της κοινωνίας μας και των δημοκρατικών συστημάτων μας.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να αγοράσει την ανταγωνιστικότητά της, αυτή θα πρέπει να χτιστεί. Οι  επιχειρηματίες είναι που την χτίζουν!

Οι προτεραιότητες των ΜΜΕ για τις Ευρωεκλογές 2024 Εκπρόσωποι των ΜΜΕ από όλη την Ευρώπη συμφώνησαν στις προτεραιότητές τους για τις Ευρωεκλογές 2024 στη Γενική Συνέλευση της SMEunited στην Στοκχόλμη τον Ιούνιο του 2023. Τα μέλη της SMEunited παρουσίασαν τις ακόλουθες προτεραιότητες πολιτικής που θα δώσουν τη δυνατότητα στις ΜΜΕ να κατευθύνουν τη μετάβαση:

1. Οι ΜΜΕ ευημερούν σε ένα επιχειρηματικό κανονιστικό περιβάλλον

2. Οι ΜΜΕ ζητούν να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα

3. Οι ΜΜΕ αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό

4. Οι ΜΜΕ απαιτούν πρόσβαση σε πόρους

5. Οι ΜΜΕ πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν καινοτομία και επενδύσεις

6. Οι ΜΜΕ απαιτούν δίκαιη πρόσβαση στις αγορές

7. Οι ΜΜΕ θέλουν ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον Μια αποτελεσματική ευρωπαϊκή πολιτική για τις Βιοτεχνίες και τις ΜΜΕ απαιτεί ολιστική προσέγγιση που λαμβάνει πλήρως υπόψη όλες τις πτυχές πολιτικής και τον συγκεκριμένο αντίκτυπο των κανόνων στις ΜΜΕ. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να απευθύνεται σε όλες τις ΜΜΕ, και να σέβεται την ποικιλομορφία τους σε ό,τι αφορά το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά (βιοτεχνίες, πολύ μικρές, μικρές επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενοι/ες, ελεύθερα επαγγέλματα, κ.λπ.), τον κλάδο και τη θέση στην αλυσίδα αξίας. Η εν λόγω πολιτική θα πρέπει επίσης να καλύπτει όλο τον «κύκλο ζωής» μιας ΜΜΕ, από τη δημιουργία, την ανάπτυξη, έως τη μεταβίβαση ή τη δεύτερη ευκαιρία.

Οι φορείς χάραξης πολιτικής καθώς και η δημόσια διοίκηση θα πρέπει να προωθούν ένα επιχειρηματικό, φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον. Η διοίκηση θα πρέπει να προσανατολίζεται στην εξυπηρέτηση και να χρησιμοποιεί ψηφιακά εργαλεία για να καταστούν οι διαδικασίες απλούστερες, ταχύτερες, και φτηνότερες.

Οι ΜΜΕ είναι έτοιμες να κατευθύνουν τη μετάβαση. Αφήστε τες!

Πηγή/πρωτότυπο κείμενο: https://www.smeunited.eu/news/sme-priorities-for-european-elections-2024

Μετάφραση: Άννα Χαριλόγη