Πίσω
17/10/2022

Ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για τους πληγέντες της Κρήτης

Την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για την ανακούφιση των κατοίκων και την αποκατάσταση των ζημιών επιχειρήσεων από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη ζητά η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, με επιστολή της προς τους υπουργούς: Οικονομικών κ. Χρ. Σταικούρα, Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Α. Γεωργιάδη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Κ. Καραμανλή, Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα και την οποία κοινοποίησε και στο Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σ. Αρναουτάκη.
resource

Όπως τονίζει η ΓΣΕΒΕΕ «η πρόσφατη καταστροφική και θανατηφόρα θεομηνία που έπληξε περιοχές του Νομού Ηράκλειου και του Νομού Λασιθίου της Κρήτης είναι προφανές πως έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στις επιχειρήσεις της περιοχής αλλά και στην τοπική οικονομία. Θεωρούμε ότι τόσο τα νοικοκυριά όσο και οι επιχειρήσεις χρήζουν της βοήθειας της πολιτείας και η Κυβέρνηση θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει στην καταγραφή των ζημιών. Παράλληλα είναι αναγκαίο τάχιστα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ανακούφιση των πληγέντων επιχειρήσεων και νοικοκυριών ώστε να επανέλθει η οικονομική και κοινωνική κανονικότητα στην περιοχή το συντομότερο δυνατό και κυρίως χωρίς περαιτέρω απώλειες».

Στο πλαίσιο αυτό η ΓΣΕΒΕΕ ζητά να προωθηθούν άμεσα οι ακόλουθες παρεμβάσεις που θα αμβλύνουν τις αρνητικές επιπτώσεις και θα διαμορφώνουν ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τους μηχανισμούς πολιτικής και περιβαλλοντικής προστασίας.:

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

-              Πλήρης αποζημίωση των επιχειρήσεων που επηρεάζονται άμεσα από την καταστροφή που έχει συντελεστεί.

-              Αποζημίωση για τα κατεστραμμένα προϊόντα με βάση τις τρέχουσες τιμές.

-              Έκτακτη εφάπαξ προκαταβολή 20.000 € στις πληγείσες επιχειρήσεις.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ

-              Για όσους επαγγελματίες που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές απαλλαγή (όχι αναστολή) από την καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ για ένα εξάμηνο με δυνατότατα εξαγοράς του σχετικού ασφαλιστικού χρόνου σε μεταγενέστερο χρόνο. Πλήρης κάλυψη της ασφάλιση υγείας για ως άνω εξάμηνο από το Κράτος.

-              Απαλλαγή από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής. Απαλλαγή πληρωμής ανταποδοτικών τελών τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους.

-              Απαλλαγή καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεων των πληγέντων επιχειρήσεων για τουλάχιστον έξι μήνες.

-              Για όσους έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις ασφαλιστικών/φορολογικών οφειλών, προτείνεται η μετάθεση των ρυθμίσεων και το πάγωμα καταβολής για 6 μήνες.

ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

-              Αναστολή καταβολής δόσεων για δανειακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Μετά την αποτίμηση των ζημιών, ισοαναλογική απομείωση χρεών. Παράλληλα, να εξεταστεί η παροχή διευκολύνσεων με χαμηλότοκα δάνεια για όσους επιθυμούν να επανεπενδύσουν στην επιχείρηση (ανακατασκευή, αγορά προϊόντων, μετεγκατάσταση κοκ)

-              Αναστολή αναγγελίας στον Τειρεσία για επιχειρήσεις που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε δάνεια.

-              Ειδική ρύθμιση - παράταση για τις ληξιπρόθεσμες επιταγές.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

-              Επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της πληγείσας περιοχής για χρονικό διάστημα ενός έτους

-              Απελευθέρωση πόρων από προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την αποκατάσταση των ζημιών.

-              Ειδικό καθεστώς πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές για τις οικογένειες που έχουν πληγεί(βρεφονηπιακούς σταθμούς, βοήθεια στο σπίτι, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). Σε κάθε περίπτωση οι πληγέντες να τύχουν παράτασης υποβολών δηλώσεων προς το Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Τα μέτρα αυτά  ζητά η ΓΣΕΒΕΕ να συμπεριλαμβάνουν και τις επιχειρήσεις που δεν έχουν υποστεί ζημιές από την θεομηνία και έχουν έδρα τις πληγείσες περιοχές, με αναστολή επί 4μηνο των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, Τράπεζες, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και Ο.Τ.Α.