Πίσω
22/03/2024

Αναγκαίες οι άμεσες και τολμηρές διορθωτικές παρεμβάσεις για την βελτίωση της ποιότητας στην συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση

Το χαμηλό επίπεδο ποιότητας της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) στην Ελλάδα, αποτέλεσε αντικείμενο διαλόγου κατά τη διάρκεια της ημερίδας που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024, στο Αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ και στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκε η μελέτη με θέμα: «Προβληματικές όψεις της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Μια νέα θεώρηση της ποιότητας».
resource

Τη μελέτη που σχεδίασε και υλοποίησε, σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ), το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, με σκοπό τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα των δράσεων κατάρτισης ενηλίκων ανέργων και εργαζομένων, παρουσίασαν οι επιστημονικοί υπεύθυνοι της μελέτης Αλέξης Κόκκος, Ομότιμος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Πάρης Λιντζέρης, Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Η μελέτη αφορά στην αποτύπωση και κριτική αποτίμηση των επιμέρους φάσεων και πρακτικών σχεδιασμού, προετοιμασίας, υλοποίησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, πιστοποίησης προσόντων και αξιολόγησης των συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εκπαιδευτικών δράσεων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες συντελούνται στη χώρα μας.

«Θεωρούμε ότι οι μεγάλες ανάγκες της αγοράς εργασίας και της επιχειρηματικής κοινότητας σε δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, χρειάζεται να βρουν ανταπόκριση σε ένα αναβαθμισμένο και ποιοτικό σύστημα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με άμεσες και τολμηρές διορθωτικές παρεμβάσεις της πολιτείας, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους», τόνισε στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς προσθέτοντας  ότι είναι διαρκές το ενδιαφέρον της ΓΣΕΒΕΕ για τα θέματα της επαγγελματικής κατάρτισης του ανθρωπίνου δυναμικού, τόσο αναφορικά με την αρχική επαγγελματική κατάρτιση των νέων, όσο και με την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση των ενηλίκων ανέργων, εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων και εργοδοτών. «Είναι γνωστές σε όλους μας μερικές από τις βασικές αδυναμίες της δομής απασχόλησης στην Ελλάδα όπως οι ελλείψεις σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και οι αναντιστοιχίες προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων που προκύπτουν είτε λόγω πλεονάσματος, είτε λόγω έλλειψης δεξιοτήτων. Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, στη χώρα μας έχουν εισρεύσει, από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν δαπανηθεί για την ανάπτυξη των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι ωστόσο κοινή παραδοχή ότι τα χρήματα αυτά δεν έχουν αξιοποιηθεί με τον βέλτιστο τρόπο, ούτε έχουν επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αν το είχαν κάνει, άλλωστε, πιθανόν δεν θα βρισκόταν η χώρα μας στις χαμηλότερες βαθμίδες όλων των σχετικών με τις δεξιότητες διεθνών και ευρωπαϊκών κατατάξεων», τόνισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ. Μάλιστα επεσήμανε ότι  αυτό το διαχρονικό πρόβλημα έχει φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο οι άμεσες και τολμηρές διορθωτικές παρεμβάσεις είναι αναγκαίες και δεν αφορούν μόνο την πολιτεία και τους αρμόδιους επιτελικούς κρατικούς φορείς, αλλά εκτείνονται στους παρόχους κατάρτισης, στους ίδιους τους καταρτιζόμενους, στους εκπαιδευτές και στις δημόσιες υπηρεσίες που διαχειρίζονται τα σχετικά έργα.

Στην δική της τοποθέτηση η  Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι «ενώ είμαστε σε μια εποχή που έχουμε καταφέρει να έχουμε μονοψήφιο ποσοστό ανεργίας, την ίδια στιγμή πολλοί εργοδότες αναζητούν, αλλά δεν βρίσκουν εύκολα το κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Επιπλέον, έχουμε περισσότερους από πότε ευρωπαϊκούς πόρους για να επενδύσουμε στην κατάρτιση των εργαζομένων. Γι΄ αυτό πρέπει να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας, ώστε να βρούμε άμεσα τους τρόπους απορρόφησής τους στην αγορά εργασίας». Όπως εξήγησε η Υπουργός η εποχική απασχόληση, αλλά και η γεωγραφική αναντιστοιχία εντείνουν αυτή την ασυμμετρία, στην οποία χρειάζεται άμεσα να δοθεί λύση, μέσω της σωστής πληροφόρησης και κατάρτισης. Επιπλέον, αναφέρθηκε, στην ανάγκη αλλαγών στον τρόπο σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικά ως προς την ενίσχυση της επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων. Να έχουν δηλαδή οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, και να διασφαλίσουν μια υγιή επαγγελματική εξέλιξη. Σύμφωνα την Υπουργό είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία μεταξύ Πολιτείας, φορέων κατάρτισης και επιχειρήσεων, με σκοπό την διαρκή ανταλλαγή πρακτικών, για την επίτευξη της επιθυμητής βελτίωσης του πλαισίου της επαγγελματικής κατάρτισης της χώρας μας ενώ μελέτες όπως αυτή που υλοποίησε το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων, είναι πολύ σημαντικές καθώς οι εργοδότες είναι εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα τις ανάγκες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Τέλος, υπογράμμισε ότι πρέπει, επιτέλους, να εναρμονίσουμε το ελληνικό σύστημα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. «Επιδίωξή μας είναι να εγκαταλείψουμε τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες που σχετίζονται με την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων και να επικεντρωθούμε στις μακροπρόθεσμες ανάγκες για ανάπτυξη δεξιοτήτων και βελτίωση της ποιότητας της κατάρτισης. Σκοπός είναι η βιωσιμότητα του συστήματος που θα συμβάλει όχι μόνο στην προσωπική ανάπτυξη των καταρτιζόμενων αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ευημερία της χώρας».

Η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Ιωάννα Λυτρίβη από την μεριά της αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην πρόσφατη μελέτη που ο ΕΟΠΠΕΠ ανέθεσε στον ΟΟΣΑ για τη βελτίωση της ποιότητας στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων, η οποία αναδεικνύει σειρά κρίσιμων για τη εκπαιδευτική ποιότητα θεμάτων  και προτείνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του έργου των παρόχων κατάρτισης. Η Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εργασίας θα προχωρήσει στη θεσμοθέτηση και εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος ποιότητας. 

Ο Γενικός Γραμματέας ΕΕΚ & ΔΒΜ, Γιώργος Βούτσινος στον δικό του χαιρετισμό αναφέρθηκε στο έργο που έχει ήδη υλοποιήσει η Γενική Γραμματεία ΕΕΚ & ΔΒΜ με στόχο την συμβολή στη ποιότητα της κατάρτισης και στις σχετικές δράσεις που προγραμματίζει για την επόμενη περίοδο και εξήρε την συνεργασία με τα Ινστιτούτα των κοινωνικών εταίρων.

Χαιρετισμό στην ημερίδα απεύθυναν επίσης ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, Σπυρίδων Χρυσανθόπουλος, και η Υποδιοικήτρια Δ.ΥΠ.Α κυρία Ιωάννα Χορμόβα.

Τέλος, στα δύο στρογγυλά τραπέζια της ημερίδας  συμμετείχαν  και τοποθετηθήκανη κα Ιωάννα Χορμόβα,  ο Αντώνης Γλάρος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης & Ανάπτυξης Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ο Θανάσης Καραλής, Καθηγητής Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών, η Όλγα Καφετζοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ΕΕΚ&ΔΒΜ, Υ.ΠΑΙ.ΘΑ, ο Χρήστος Γούλας, Γενικός Διευθυντής Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), ο Δημήτρης Πρίφτης, Διευθυντής Κέντρου Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας ΕΣΕΕ (ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ),ο Ηρακλής Σιούλης, Διευθυντής Ανάπτυξης Ινστιτούτου Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης ΣΕΒ(ΙΒΕΠΕ – ΣΕΒ).

ΕΡΕΥΝΑ