Πίσω
28/03/2024

Ευρωεκλογές 2024: Το Μέλλον των Βιοτεχνιών στην Ευρώπη

Ο τομέας των Βιοτεχνιών στην Ευρώπη ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό, τον ενώνουν, όμως, παρόμοια χαρακτηριστικά. Η παρούσα δήλωση δείχνει τις ανάγκες πολιτικής του συγκεκριμένου τομέα για την επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
resource

Σε κοινή δήλωση  ενόψει των Ευρωεκλογών του 2024  προχώρησαν συνομοσπονδίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων -μέλη της SMEunited ως συνέχεια της συνάντησης και της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο  Μόναχο στις 28 Φεβρουαρίου 2024, με τη συμμετοχή και της  αντιπροσωπείας της ΓΣΕΒΕΕ, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Γιώργο Καββαθά και τον Γενικό Γραμματέα, κ. Δημήτρη Βαργιάμη.

Στη συνάντηση συμμετείχαν αντιπροσωπείες από την Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Αυστρία, ενώ η συζήτηση που  πραγματοποιήθηκε, ενόψει των επικείμενων Ευρωεκλογών, αφορούσε  στα μέτρα που πρέπει να υποστηρίξει το νέο Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή βιοτεχνία.

Η κοινή δήλωση που  υπογράφουν οι: ΓΣΕΒΕΕ (Ελλάδα), CMA (Γαλλία), CNA (Ιταλία), Confartigianato (Ιταλία),  U2P (Γαλλία), WKÖ (Αυστρία)  και ZDH(Γερμανία),  αναφέρει ότι η  Ευρώπη χρειάζεται ισχυρές τοπικές οικονομίες για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και να οικοδομήσει ένα στέρεο μέλλον. Ο τομέας των Ευρωπαίων μικρομεσαίων  ζητά από τους φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ να αναγνωρίσουν το σημαντικό ρόλο τους στην Ευρώπη παρέχοντας καλύτερες συνθήκες προκειμένου να ανταγωνιστούν, να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν στο μέλλον. Τα συγκεκριμένα αυτά αιτήματα για τον τομέα υποστηρίζουν έντονα και προσθέτουν άλλη μια πτυχή στην πολιτική εκπροσώπηση που παρέχει με επιτυχία σε επίπεδο ΕΕ η SMEunited, η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Βιοτεχνίες και τις ΜΜΕ.

«Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρές τοπικές οικονομίες για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και να οικοδομήσει ένα στέρεο μέλλον. Οι πολύ μικρές, μικρές, και μεσαίες επιχειρήσεις του βιοτεχνικού τομέα είναι εκ των ων ουκ άνευ αυτές που  διασφαλίζουν ευημερία, υπηρεσίες, θέσεις εργασίας, και κατά τόπους κατάρτιση στις περιφέρειες και στους δήμους της Ευρώπης. Είναι εκείνες που υλοποιούν τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Την ίδια στιγμή, οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι εκείνες που πασχίζουν περισσότερο από την επιβαρυντική νέα νομοθεσία και γραφειοκρατία που εισάγεται με επιταχυμένο ρυθμό. Ο τομέας των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ζητά από τους φορείς χάραξης πολιτικής της ΕΕ να αναγνωρίσουν το σημαντικό ρόλο τους στην Ευρώπη παρέχοντάς τους καλύτερες συνθήκες προκειμένου να ανταγωνιστούν, να καινοτομήσουν, και να  αναπτυχθούν στο μέλλον. Τα συγκεκριμένα αυτά αιτήματα υποστηρίζουν έντονα και προσθέτουν άλλη μια πτυχή στην πολιτική εκπροσώπηση που παρέχει με επιτυχία σε επίπεδο ΕΕ η SMEunited, η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις Βιοτεχνίες και τις ΜΜΕ, και βασίζονται σε επτά άξονες πολιτικής  που  θα πρέπει να ακολουθηθούν  στην επόμενη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι άξονες αυτοί είναι:

1. σταθερό κανονιστικό πλαίσιο για την πράσινη μετάβαση,

2. μείωση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων και εγγράφων,

3. δίκαιος ανταγωνισμός στις ψηφιακές αγορές,

4. παροχή ειδικευμένων εργαζομένων,

5. οι ΜΜΕ στο κέντρο της πολιτικής ανταγωνισμού της ΕΕ,

6. ισχυρότερη στήριξη των ΜΜΕ ως παραγόντων συνοχής σε τοπικό επίπεδο,

7. προώθηση σταθερού πολιτικού περιβάλλοντος.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής βαρύτητας της Ευρώπης. Η επιτυχία τους εξαρτάται επίσης από ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον. Οι Ευρωεκλογές πρέπει εν τέλει να αποτελέσουν ευκαιρία ενίσχυσης της ΕΕ ως μιας πολιτικής κοινότητας που βασίζεται σε αξίες. Εναπόκειται στους φορείς χάραξης πολιτικής να διασφαλίσουν συμπόρευση των Κρατών Μελών και να εργαστούν στην κατεύθυνση μεγαλύτερης εσωτερικής συνοχής για να ενισχυθεί η ΕΕ ως παγκόσμιος δρων. Πράττοντας κατά αυτόν τον τρόπο, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων Κρατών Μελών και πρέπει να τηρηθεί η αρχή της επικουρικότητας προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματική νομοθέτηση», αναφέρει η κοινή δήλωση.

https://www.zdh.de/fileadmin/Oeffentlich/Europa/Themen/European_Elections_2024_Skilled_crafts_joint_vision.pdf

Περισσότερα