Πίσω
31/01/2023

1η Ιανουαρίου 2023: Η Κροατία προσχώρησε στον Χώρο Σένγκεν

ioreSME
resource

Η ΕΕ αποφάσισε την προσχώρηση της Κροατίας στον χώρο Σένγκεν από την 1η Ιανουαρίου 2023.

            Ο Χώρος Σένγκεν αποτελεί τον μεγαλύτερο χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας στον κόσμο με:

-          1,25 δισ. ταξίδια κάθε χρόνο,

-          3,5 εκατ. διελεύσεις συνόρων κάθε ημέρα.

 

Περισσότερες πληροφορίες: https://europa.eu/!3wk7vb