Πίσω
10/11/2023

3ο Ενημερωτικό Δελτίο ioreSME

Οκτώβριος - Νοέμβριος 2023
resource

3ο Ενημερωτικό δελτίο ioreSME

Οκτώβριος - Νοέμβριος 2023

Περιεχόμενα τεύχους:

- Προς Ανεξαρτησία Πόρων

- Σιδηροδρομική τροχιά προς τη Βιωσιμότητα

- Τελευταία Τομεακά Νέα