Πίσω
04/03/2024

2o Ενημερωτικό Δελτίο ΓΣΕΒΕΕ Φεβρουαρίου 2024 - ioreSME, Φεβρουάριος 2024

Σε αυτό το Τεύχος: Η συνεργατικότητα και καινοτομία στις μικρές επιχειρήσεις, υπό το πρίσμα του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ και όλα τα τελευταία νέα της Γενικής Συνομοσπονδίας
resource