Πίσω
01/03/2024

Έρευνα για την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην ασφάλιση στον κυβερνοχώρο

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) διεξάγει έρευνα σχετικά με την πρόσβαση των ΜΜΕ στην ασφάλιση στον κυβερνοχώρο. Η έρευνα θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ για την προστασία τους από τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο και την κατανόηση του επιπέδου πρόσβασης στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Οι απαντήσεις των ΜΜΕ θα βοηθήσουν να διαμορφωθεί η τρέχουσα κατάσταση και να υποστηριχθεί ο προσδιορισμός των παρακάτω βημάτων που πρέπει να ληφθούν.
resource

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους μικρούς επιχειρηματίες, είναι απλό, ολοκληρώνεται σε περίπου 15 λεπτά, είναι διαθέσιμο και στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ των 24 (επιλέξετε τα «Ελληνικά» στο μενού «Languages», στο δεξί μέρος της ιστοσελίδας) και είναι διαθέσιμο εδώ:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SMESurveyCyberInsurance2023