Πίσω
15/02/2024

Συνάντηση εργασίας μεταξύ ΓΣΕΒΕΕ και Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Ν. Παπαθανάση για αυτοαπασχολούμενους και μικρές επιχειρήσεις στο ΕΣΠΑ

Συνάντηση σε θετικό κλίμα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκο Παπαθανάση είχε ο Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) κ. Γιώργος Καββαθάς, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024.
resource

Στη συνάντηση εκτός από την ανάγκη άρσης σημαντικών περιορισμών ως προς τη συμμετοχή των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αναζητήθηκαν και τρόποι υποστήριξης και ενδυνάμωσης των αυτοαπασχολούμενων.

Ειδικότερα ο κ. Καββαθάς επισήμανε ότι η συμμετοχή των πολύ μικρών επιχειρήσεων στις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ πολύ μικρό μέρος των επενδύσεων χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ σε αντίθεση με τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται με ίδια κεφάλαια (στοιχεία Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, 2023).

Παράλληλα εξετάστηκε  η δυνατότητα διεύρυνσης των κατηγοριών δράσεων που μπορούν να υλοποιήσουν οι κοινωνικοί εταίροι με πιλοτικές δράσεις υποστήριξης των επιχειρήσεων και του δυναμικού τους (ενδυνάμωση – υποστήριξη), καθώς και ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων παροχής υπηρεσιών (delivery) από τους φορείς των κοινωνικών εταίρων, μέσω υλοποίησης με ίδια μέσα.

Τέλος αναδείχθηκε από τον Πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ ο ουσιαστικός αποκλεισμός των αυτοαπασχολουμένων (που αποτελούν το ένα τρίτο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού) κατά τα τελευταία χρόνια από τις ωφελούμενες επαγγελματικές ομάδες σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, που αφορούν ιδίως την συμβουλευτική, κατάρτιση  και πιστοποίηση. Αποκλεισμός που πρέπει να αρθεί, καθώς έχει επιφέρει αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ των επιχειρήσεων και δυσχέρειες στον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των μικρών οικονομικών μονάδων.