Πίσω
28/02/2024

Η συνεργατικότητα και καινοτομία στις μικρές επιχειρήσεις υπό το πρίσμα του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ

Ένα άρθρο στο Startupper για τη διαμόρφωση και στοχοθέτηση από την ΓΣΕΒΕΕ συγκεκριμένων μέτρων ενίσχυσης των συνεργατικών σχημάτων, που αποσκοπούν στην οργανωμένη υποστήριξη της ανοικτής καινοτομίας, της συνεργατικής επιχειρηματικότητας και των συνεργατικών επιχειρηματικών μοντέλων
resource

Η παγκόσμια οικονομία έχει υποστεί δομικές κρίσεις τα τελευταία έτη, οι οποίες έχουν επιφέρει πολυεπίπεδες δυσμενείς επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ενεργειακή κρίση, οι πληθωριστικές πιέσεις, οι αλλαγές στις μακροοικονομικές πολιτικές, οι παγκόσμιοι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, ο διεθνής εμπορικός ανταγωνισμός, η αναδιάταξη των εφοδιαστικών αλυσίδων, οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού, οι ασταθείς γεωπολιτικές συνθήκες και οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις, οι μεταβολές στα καταναλωτικά πρότυπα καθώς και οι δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, δημιουργούν νέα δεδομένα και συνεχείς μετασχηματισμούς.

Συγχρόνως, οι τεχνολογικές εξελίξεις διαμορφώνουν ένα εντελώς διαφορετικό τεχνολογικό και παραγωγικό περιβάλλον. Η ραγδαία ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών στα πεδία της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Ρομποτικής, του Υπολογιστικού Νέφους, της Επαυξημένης Πραγματικότητας, της Προσθετικής Κατασκευής και των αναδυόμενων πράσινων τεχνολογιών δημιουργούν ένα νέο παραγωγικό περιβάλλον που καλεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να προσαρμοστούν άμεσα.

Εντούτοις, εν μέσω ενός ασταθούς διεθνούς περιβάλλοντος, ο ρόλος των μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου εξακολουθεί να είναι καθοριστικός ως προς την επιτάχυνση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, όσο και σε επίπεδο υιοθέτησης νέων τεχνολογικών πρακτικών σε παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες. Είναι, συνεπώς, ευρύτερα αποδεκτό ότι διαπιστώνεται επείγουσα ανάγκη να επιταχυνθεί η προσαρμογή των μικρών επιχειρήσεων στη νέα οικονομική και παραγωγική πραγματικότητα, δεδομένου ότι οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη νέων προτύπων παραγωγής και διάθεσης προϊόντων, νέων τεχνολογικών συστημάτων και νέων υποδειγμάτων κατανάλωσης συνδέεται άμεσα με την τεχνολογία και την καινοτομία. Η ενσωμάτωση νέων ενεργειακών προτύπων, η παραγωγή αειφόρων προϊόντων, η ενσωμάτωση νέων ψηφιακών τεχνολογιών και η προσαρμογή στις επερχόμενες θεσμικές αλλαγές που θα επηρεάσουν άμεσα τις παραγωγικές και εμπορικές δραστηριότητες δημιουργούν νέες προκλήσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις...

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο

#ioreSME #γσεβεε

Η καμπάνια συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση εντασσόμενη στο έργο ioreSME (101051860) στο πλαίσιο της πρόσκλησης για την Στήριξη του κοινωνικού διαλόγου (𝘚𝘖𝘊𝘗𝘓-2021-𝘚𝘖𝘊-𝘋𝘐𝘈𝘓𝘖𝘎).