Πίσω
12/10/2022

Χαιρετισμός Γεν. Γραμματέα ΓΣΕΒΕΕ στην διήμερη εκδήλωση-σεμινάριο της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής

Xαιρετισμό απηύθυνε ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας, κ. Δημήτρης Βαργιάμης, κατά τη έναρξη της διήμερης εκδήλωσης - σεμινάριο, που πραγματοποίησε στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2022, η Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής (ΕΦΕΕΑ).
resource

Ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΒΕΕ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο, κ. Νίκο Κούβαρη και το Δ.Σ. της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής, για την πρόσκληση και τους συνεχάρη για την συνεργασία που έχουν αναπτύξει με πανεπιστήμια και άλλους επιχειρηματικούς φορείς,  η οποία και επιστεγάστηκε στην διάρκεια της εκδήλωσης με την υπογραφή σχετικών μνημονίων.

«Οι συνέργειες δείχνουν έντονη κινητικότητα, εξωστρέφεια και υγεία. Και ανεξάρτητα το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν μόνο θετικό αποτέλεσμα μπορούν να έχουν. Αυτό είναι κάτι που γνωρίζουμε καλά στη ΓΣΕΒΕΕ καθώς τα τελευταία χρόνια οι ενέργειες δικτύωσης και συνεργασιών έχουν πολλαπλασιαστεί και τα οφέλη είναι απτά», τόνισε ο Γεν. Γραμματέας στον χαιρετισμό του, προσθέτοντας ότι δεδομένου ότι η ΕΦΕΕΑ αποτελεί μέλος της ευρύτερης οικογένειας της ΓΣΕΒΕΕ η πρωτοβουλία των συνεργασιών είναι ωφέλιμη και για την Γενική Συνομοσπονδία. 

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε ζητήματα που αφορούν τόσο στις σχέσεις του δημοσίου με τις επιχειρήσεις όσο και σε εργαλεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης των επιχειρήσεων υπογραμμίζοντάς ότι το 80% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρηματιών τις συναλλαγές του με το ελληνικό δημόσιο τις διεκπεραιώνει μέσω λογιστικών – φοροτεχνικών γραφείων, γεγονός που δείχνει και την ιδιαίτερη σημασία  των λογιστών – φοροτεχνικών για την ομαλή λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο της διεύρυνσης των δράσεων του μέσω συνεργειών με φορείς και οργανισμού, το Δ.Σ. της ΕΦΕΕΑ, υπέγραψε την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης εννέα πρωτόκολλα συνεργασίας με:

• το Πανεπιστήμιο Πειραιά

• το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

• το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά

• το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

• το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ)

• το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ)

• το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΒΕΠ)

• την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)  και

• το IST Colllege

Στόχος των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας, μεταξύ άλλων, είναι η από κοινού υποβολή τεκμηριωμένων παρεμβάσεων -προτάσεων – θέσεων προς τα αρμόδια κρατικά όργανα, με στόχο την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες. η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε ό,τι αφορά καλές πρακτικές σχετικά με επιχειρηματικές  δραστηριότητες, η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών κατάρτισης και επιμόρφωσης των επιχειρήσεων κ.ά.