Πίσω
20/10/2022

Παράταση της απογραφικής διαδικασίας ψηφιακής οργάνωσης χρόνου εργασίας και  ενοποίηση των ασφαλιστικών οφειλών σε ενιαίο πεδίο οφειλών ζητά η ΓΣΕΒΕΕ

Την παράταση, έως τις 31/1/2023, της απογραφικής διαδικασίας της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας και την ενοποίηση των ασφαλιστικών οφειλών όλων των ταμείων σε ένα ενιαίο πεδίο οφειλών, ζητά, με επιστολή της προς τον υπουργό Εργασίας κ. Κων/νο Χατζηδάκη, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας.
resource

Όπως αναφέρει στην επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ

«στην ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω της παράλληλης εξέλιξης πολλαπλών κρίσεων (υγειονομικής, ενεργειακής και γεωπολιτικής) είναι αναγκαίο να μην δημιουργούνται επιπρόσθετα βάρη στις επιχειρήσεις για την διεκπεραίωση των υποχρεώσεων τους προς το Δημόσιο.

Επιπλέον είναι αναγκαίο οι σημαντικές αλλαγές που γίνονται να προβλέπουν εύλογο και επαρκή χρόνο προσαρμογής λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις δυνατότητες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων». 

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνει η ΓΣΕΒΕΕ ότι χρήζουν διευθέτησης:

-η απογραφική διαδικασία της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας: Σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022, όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες της χώρας και για το σύνολο των εργαζομένων τους, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την απογραφική διαδικασίας της ψηφιακής οργάνωσης του χρόνου εργασίας. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό το 80% των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για τις συναλλαγές του με το Δημόσιο συνεργάζεται με εξωτερικούς λογιστές – φοροτεχνικούς. Αυτό σημαίνει ότι ο κλάδος των λογιστών – φοροτεχνικών θα επιφορτιστεί για μια ακόμη φορά με μια ογκώδη αποστολή, όταν ήδη οι υποχρεώσεις τους είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία όσο πιο ομαλά γίνεται θεωρεί η ΓΣΕΒΕΕ  αναγκαίο η καταληκτική ημερομηνία της ως άνω απογραφής να μετατοπιστεί τουλάχιστον για μέχρι τις 31/1/2023.

-Ταυτότητα οφειλέτη για την καταβολή των υποχρεώσεων: Επανέρχεται για το σοβαρό πρόβλημα που υφίσταται στις πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και των οφειλών από τον τρόπο με τον οποίο εξοφλούνται, ιδιαίτερα μετά τη σύσταση του ΚΕΑΟ και τη μεταφορά σε αυτό των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Ενδεικτικά σημειώνει ότι προκειμένου μια επιχείρηση να καταβάλει τις υποχρεώσεις της είναι υποχρεωμένη να έχει Τ.Π.Τ.Ε. για τις εμπρόθεσμες πληρωμές των εργοδοτικών εισφορών, ταυτότητα οφειλέτη για τις εκπρόθεσμες πληρωμές ή τις ρυθμισμένες οφειλές εργοδοτικών εισφορών των εργαζομένων της, κωδικό πληρωμής RF για τις εμπρόθεσμες πληρωμές των ατομικών εισφορών ΕΦΚΑ Μη μισθωτών, ταυτότητα οφειλέτη για τις εκπρόθεσμες πληρωμές ή τις ρυθμισμένες οφειλές ατομικών εισφορών του φορέα της, και περαιτέρω να αποκτήσει σειρά κωδικών πρόσβασης ώστε να έχει σαφή πληροφόρηση των υποχρεώσεων της. Με βάση αυτά προτείνει η ΓΣΕΒΕΕ την ενοποίηση των ασφαλιστικών οφειλών όλων των ταμείων σε ένα ενιαίο πεδίο οφειλών. Κάθε βεβαίωση οφειλής θα αποκτά συγκεκριμένη ταυτότητα οφειλής κατά τα πρότυπα της φορολογικής διοίκησης.