Πίσω
15/12/2022

Σχέδιο αδιαλλαξίας και κυνισμού των τραπεζών για τους ευάλωτους δανειολήπτες

resource

 Ως επίδειξη αδιαλλαξίας και κυνισμού μπορεί να χαρακτηριστεί η στάση των τραπεζών απέναντι στις εκκλήσεις για ουσιαστική, πραγματική ελάφρυνση των ευάλωτων δανειοληπτών. Το σχέδιο των τραπεζών καλύπτει ένα πολύ περιορισμένο εύρος νοικοκυριών. 

Βάσει των προτάσεων των τραπεζών, η ελάφρυνση θα αφορά περίπου 30.000 δάνεια θα περιλαμβάνει σε κάθε δόση το ήμισυ της επιβάρυνσης που προέκυψε από τις αυξήσεις στα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπό τον όρο να ανήκουν σε ευάλωτα νοικοκυριά και να εξυπηρετούνται κανονικά.

Ευάλωτο θεωρείται ένα νοικοκυριό αν πληροί τα ακόλουθα δύο κριτήρια:

·         Πρώτο, το συνολικό εισόδημα ενός μονοπρόσωπου νοικοκυριού δεν υπερβαίνει τα 7.000 ευρώ, ενώ προσαυξάνεται κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

·         Δεύτερο, η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξημένη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Η υποχρέωση υλοποίησης των δύο παραπάνω κριτηρίων στενεύει ασφυκτικά τον κύκλο των ευνοούμενων από το πρόγραμμα της επιδότησης κατά τα ήμισυ της αύξησης, που ούτως ή άλλως είναι μικρή. Το γεγονός μάλιστα ότι αφορά 12 μήνες μόνον περιορίζει ακόμη περισσότερο την ωφέλεια των δικαιούχων.

Τέλος, η απροθυμία των τραπεζών να δεσμευτούν για γενναία μείωση των προμηθειών στην λίστα των 12 συναλλαγών που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών όπως και για αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων που να συμβαδίζει με τις αυξήσεις στα επιτόκια δανεισμού και εκείνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνει ότι οι τράπεζες αρνούνται να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις της πραγματικής οικονομίας.

Ωστόσο, λόγω τόσο των κερδών τους στο πρώτο ενιάμηνο του 2022 όσο και των δεκάδων δισ. ευρώ με τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από τους Έλληνες φορολογούμενους με αφορμή τις ανακεφαλαιοποιήσεις θα έπρεπε να λαβαίνουν πιο σοβαρά υπόψη τους την στάση της κοινωνίας και της Πολιτείας. 

Μια πραγματικά υποβοηθητική στάση εκ μέρους των τραπεζών θα αποτρέψει ένα νέο κύμα χρεοκοπιών, που εμείς οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες απευχόμαστε.