Πίσω
24/11/2022

Αποσπασματικές οι ρυθμίσεις - Δεν βελτιώνουν τη θέση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Υπόμνημα  με τις θέσεις της επί των άρθρων του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις έστειλε η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας προς την Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.
resource

Όπως αναφέρει η ΓΣΕΒΕΕ στο υπόμνημα της, το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποτελείται από αποσπασματικές ασφαλιστικές, εργασιακές και προνοιακές διατάξεις, καθώς και ρυθμίσεις διοικητικής οργάνωσης των ασφαλιστικών οργανισμών και ειδικότερα σε σχέση με  αυτές που αφορούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι αλλαγές που προβλέπονται δε βελτιώνουν τη θέση τους ούτε και απαντούν σε μείζονα  ζητήματα που τις απασχολούν.

Για παράδειγμα, υπογραμμίζει η ΓΣΕΒΕΕ, σε ό,τι αφορά το σοβαρό πρόβλημα της υπερχρέωσης των επιχειρήσεων οι αλλαγές που προβλέπονται είτε δημιουργούν νέα αδιέξοδα όπως η πάγια ρύθμιση οφειλών, είτε είναι πολύ χαμηλότερες των προσδοκιών (δεκαετής παραγραφή ληξιπρόθεσμων εισφορών). Παράλληλα στο νομοσχέδιο προβλέπονται και  διατάξεις που αφορούν σε ψηφιακές υποχρεώσεις συμμόρφωσης   οι οποίες αυξάνουν σημαντικά το γραφειοκρατικό κόστος ιδίως για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ενώ εγκυμονούν τον κίνδυνο καταλογισμού υπέρογκων προστίμων για παραβάσεις διαδικαστικού (ήσσονος σημασίας) χαρακτήρα.

Ιδιαίτερα, για το άρθρο 7 – Ρύθμιση οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης με το σχετικό άρθρο προβλέπεται η αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης οφειλών του ΕΦΚΑ από 12 σε 24 και επιπλέον έως 48, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται μετά από ουσιαστικό έλεγχο η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει ότι ανεξάρτητα με το γεγονός ότι στο ζήτημα των ρυθμίσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων απαιτείται να γίνουν πολλά περισσότερα, προκειμένου να συγκρατηθεί και να απομειωθεί το ιδιωτικό χρέος, η συγκεκριμένη νέα πάγια ρύθμιση οφειλών του ΕΦΚΑ απέχει από το να χαρακτηριστεί ως βελτίωση της υφιστάμενης και προτείνει:

- Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή να οριστεί στα 30€.

-Το ποσό της κύριας οφειλής της ρύθμισης να επιβαρύνεται σε ετήσια βάση μόνο με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.

-Η προσαύξηση 15% για την καθυστέρηση καταβολή δόσης να απαλειφθεί.

-Να επιτραπεί η μη εμπρόθεσμη καταβολή έως και 2 μηνιαίων δόσεων σε 12 μήνες.

- Να επιτραπεί η εκ νέου υπαγωγή στη ρύθμιση, μετά από απώλειά της, με τις εξής προϋποθέσεις: Η πρώτη (εκ νέου) μηναία δόση να είναι διπλή, το ποσό της κύριας οφειλής της ρύθμισης να επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 2% + το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.

- Σε οφειλέτες που είναι συνεπείς στη ρύθμιση μέχρι και το πέρας αυτής να επιστρέφεται ποσό που ισούται με το 50% του επιτοκίου με το οποίο έχει επιβαρυνθεί το ποσό των δόσεων της ρυθμιζόμενης οφειλής. Το προς επιστροφή ποσό να μην παρακρατείται, να μην κατάσχεται και να μη συμψηφίζεται με άλλες υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το Δημόσιο ή τρίτους.

-Η καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης να μπορεί να καταβληθεί μέχρι και ένα μήνα αργότερα από τη σχετική προθεσμία χωρίς να επιφέρει απώλεια της ρύθμισης.